Invoering bewaarrente

Voor geldbedragen boven de € 25.000 zal in de nabije toekomst 0,50% bewaarrente worden aangerekend. Hoe meer u handelt op ons platform, hoe meer cash u kosteloos kan blijven aanhouden (tot € 500.000).

De bewaarrente zal vanaf 1 oktober 2020 worden berekend en in januari 2021 voor de eerste keer in rekening worden gebracht.

Transactiekosten per rekening per kwartaal Geldsaldo vrijgesteld van bewaarrente*
  € 0 - € 500   € 25.000
  € 501 - € 1.000   € 100.000
  € 1.001 - € 3.000   € 200.000
  > € 3.000   € 500.000

over het geld boven deze bedragen betaalt u vanaf 1 oktober 2020 0,50% bewaarrente op jaarbasis

De bewaarrente is niet van toepassing op de effecten in uw portefeuille en op geldbedragen in vreemde valuta. Zo blijft de rente op USD, CAD,CHF, NOK, GBP 0,0%. Let wel: indien u euro’s gaat overmaken naar een vreemde valuta loopt u wisselkoersrisico.

Dit rentetarief geldt alleen voor bedragen hoger dan € 25.000. Indien u minder dan € 25.000 in kas heeft, betaalt u geen bewaarrente. Hoe actiever u bent, hoe hoger het bedrag dat vrijgesteld is van bewaarrente (zie tabel hierboven). Ook bij Laten Beleggen wordt geen bewaarrente in rekening gebracht. 

Niet alleen de ECB-rente, maar ook de rentes op markten waar wij onze kastegoeden investeren en geld uitlenen, zijn sterk gedaald. In veel gevallen is deze rente zelfs negatief. Wij hebben een bankvergunning, maar kiezen er voor om zo weinig mogelijk risico’s te nemen met de kasgelden van onze klanten. Onze expertise ligt bij het aanbieden van beleggingsdiensten.

De uitzonderingen voor bewaarrente zijn gerelateerd aan uw handelsactiviteit. In de tabel bovenaan deze pagina ziet u welk cashbedrag is vrijgesteld van bewaarrente. Dit bedrag wordt groter naarmate u meer betaalde transacties uitvoert op ons platform. De rente op buitenlandse valuta blijft ongewijzigd. Zo blijft de rente op USD, CAD,CHF, NOK, GBP 0,0%. Let wel: indien u euro’s gaat overmaken naar een vreemde valuta loopt u wisselkoersrisico. Ook bij Laten Beleggen wordt geen bewaarrente in rekening gebracht.

Dit nieuwe tarief geldt voor klanten van Binck Zelf Beleggen. Voor Binck Laten Beleggen-rekeningen brengen we geen bewaarrente in rekening.

Deze rente geldt per rekening.

De bewaarrente zal vanaf 1 oktober 2020 dagelijks worden berekend, maar pas na het einde van elk kwartaal (voor de eerste keer in januari 2021) in rekening worden gebracht. De korting op uw rente wordt dus berekend over hetzelfde kwartaal waarin u de transacties heeft uitgevoerd. 

Stel: u betaalt voor € 600 aan transactiekosten in het 4e kwartaal van 2020 dan mocht u tot € 100.000 kosteloos aanhouden op uw geldrekening in EUR. Voor het cashbedrag dat u dagelijks boven die € 100.000 zou hebben aangehouden, zal BinckBank u - in het eerste kwartaal van 2021 - bewaarrente (0,50% op jaarbasis) aanrekenen. 

Voorbeeld:
Cashsaldo dag 1 van het kwartaal: € 95.000
Cashsaldo dag 2 tot en met dag 11: € 125.000
Cashsaldo dag 12 tot en met dag 16: € 150.000
Cashsaldo dag 17 tot einde kwartaal: € 90.000
Bewaarrente dat zal worden aangerekend:
Voor dag 1: geen bewaarrente
Voor dag 2 tot en met dag 11: € 125.000 - € 100.000 = (€ 25.000 * 0,50%) / 365 * 10 = € 3,42
Voor dag 12 tot en met dag 16: € 175.000 - € 100.000 = (€ 75.000 * 0,50%) / 365 * 5 = € 5,14
Voor dag 17 tot einde kwartaal: geen bewaarrente
Totaal aan bewaarrente voor dat kwartaal: € 8,56

De lage tot negatieve rentes zijn een gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) om economische groei in Europa te stimuleren. Dit doen ze door het opkopen van staatsobligaties. Verder kent de eurozone al jaren verlaging van de rente op geld dat banken bij de ECB lenen en als tegoed hebben staan. Deze rente is sinds juni 2014 negatief en daardoor betaalt BinckBank rente over een gedeelte van ons tegoed bij de ECB.

Kort gezegd, het aanhouden van kasgeld in euro’s kost BinckBank geld. Dit verrekenen wij nu voor bedragen boven de € 25.000. Het overgrote deel van onze klanten wordt ontzien. En actieve beleggers krijgen een groter cashbedrag dat vrijgesteld is van bewaarrente. Dit afhankelijk van het aantal transacties.

De bewaarrente geldt alleen op kassaldo op de eurorekening. Wegboeken naar een andere bankrekening bij een andere bank dan BinckBank is het makkelijkste alternatief. Maar misschien rekent die bank ook wel rente aan?

Andere alternatieven kennen een hoger risico. Zo kan u uw cashpositie beleggen in aandelen of andere valuta. Een voorbeeld hiervan is het overmaken van euro’s naar een vreemde valuta, bijvoorbeeld een USD-rekening (hierop loopt u dan valutarisico). Door het geld te storten op een Laten Beleggen-rekening voorkomt u ook bewaarrente. Maar doe dit dan in de eerste plaats omdat u overtuigd bent van onze aanpak. Beleggen brengt natuurlijk wel risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de kenmerken en risico’s van Laten Beleggen vindt u op www.binck.be.

Indien u meer dan 25.000 EUR in marginvereisten heeft, is de kans groot dat u meer dan € 25.000 cash kosteloos kan aanhouden (controleer dit in de tabel hierboven). Bent u toch bewaarrente verschuldigd, dan kan u het bedrag waarop u rente betaalt verminderen op volgende manieren:

A. Uw bedrag in EUR omzetten naar een andere valuta.

Hierop loopt u dan wel valutarisico. Uw geld zal op deze manier nog meetellen als dekking voor de marginvereisten en aangezien u enkel op uw kassaldo in EUR bewaarrente betaalt, vermijdt u deze kost. Opgelet: uw geld telt slechts voor 95% mee als dekking omdat er een wisselkoersrisico van 5% wordt ingebouwd indien uw geld in een vreemde valuta staat.

B. Uw bedrag in EUR beleggen in beursgenoteerde aandelen en gebruik maken van de alternatieve margin-berekening (Portfolio Based Margin).

Met PBM zal uw portefeuille dekkingswaarde geven die u kan gebruiken als dekking voor de marginvereisten voor uw openstaande opties en/of futures. Opgelet: Aangezien u uw geld in beursgenoteerde producten investeert, zullen deze onderhevig zijn aan koersschommelingen. En indien u PBM gebruikt is er een strengere tekortenprocedure.

Belangrijk: gezien de verhoogde risico’s die aan de PBM-methode verbonden zijn, zal BinckBank aan de hand van de vragenlijst opties (of futures) toetsen of uw kennis en ervaring voldoende zijn om gebruik te kunnen maken van de PBM-methode. Meer informatie over de kenmerken en risico's van PBM is te vinden in de handleiding.

C. Maak gebruik van effectenkrediet

Indien u gebruik maakt van effectenkrediet, dan kan u een bepaald percentage (gemiddeld 60%) van uw portefeuille als dekking gebruiken voor uw marginvereisten. Op deze manier kan u uw portefeuille als dekking gebruiken en dient uw cashpositie op de rekening in EUR minder groot te zijn.

Belangrijk: indien u langdurig gebruik maakt van het effectenkrediet belegt u met (deels) geleend geld, waardoor u het risico loopt dat u meer verliest dan uw inleg. Beleggen met geleend geld brengt extra risico’s met zich mee. Meer informatie over de kenmerken en risico's van effectenkrediet is te vinden in deze toelichting

De bewaarrente wordt alleen over uw kasgeld in euro's berekend. Niet over aandelen, ETF's, opties, turbo's of beleggingsfondsen. Ook over vreemde valuta wordt geen bewaarrente berekend. En voor de volledigheid: de bewaarrente wordt alleen berekend over het bedrag boven de € 25.000 (en zelfs hoger indien u een actieve belegger bent). Dus stel, u heeft € 75.000 aan kasgeld en minder dan € 500 transactiekosten per kwartaal, dan wordt de 0,50% alleen berekend over € 50.000.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze Klantenservice . Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 03 303 31 11, of u kunt een e-mail sturen naar klantenservice@binck.be.