KAN IK GENIETEN VAN EEN VERLAAGDE FRANSE BRONHEFFING?

Bij uitkering van een dividend van een Frans bedrijf wordt er 2 keren dividendbelasting ingehouden: 28% Franse bronheffing en 30% Belgische roerende voorheffing op het resterende bedrag.


Echter, in vele gevallen kan u genieten van een Franse bronheffing die lager is dan 28% en ontvangt u een hoger netto dividend.


Belgische natuurlijke persoon of beleggingsclub?

Heeft u in 2019 ook de nodige formaliteiten vervuld voor verlaagde bronheffing ?

 1. Ja

  Indien u ons gedurende 2019 een ingevuld 276 - conv heeft bezorgd voor de toepassing van het dubbelbelasting verdrag (15%), dan hoeft u nu niets te doen.

  U geniet sinds 1 januari 2020 van een verlaagde bronheffing van 12,8% op Franse dividenden en dit passen we voor u toe tot eind maart 2022.

 2. Nee

  Als Belg kan u aanspraak maken op een verlaagde bronheffing van 12,8%.

  U kan deze verlaagde bronheffing aanvragen via het formulier 276 – Conv. BinckBank past op basis van dit document dan automatisch de verlaagde bronheffing toe bij de uitkering van Franse dividenden.


  HOE EN WAAR VRAAG JE HET FORMULIER 276-CONV AAN?

  Het formulier 276-conv vindt u hier. U hoeft enkel de blauwe invulvelden in te vullen met uw gegevens. Vervolgens kan u het doorsturen naar uw fiscaal kantoor.

  Welk fiscaal kantoor u moet contacteren vindt u op http://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/ > “Particulier” > “Attesten, Afschriften, Vergunningen” > “Internationale verdragen, woonplaatsattest”

  Het document bevestigt dat u, als natuurlijke inwoner, Belgische resident bent in de zin van artikel 1 van het dubbelbelastingverdrag. U zal dat document normaal gezien per post van uw fiscaal kantoor ingevuld, ondertekend en met een stempel erop ontvangen.

  Eenmaal ontvangen, bezorgt u ons het document per post of per scan. Die kan u sturen naar administratie@binck.be of per post naar BinckBank NV, Italiëlei 124 - bus 101, 2000 Antwerpen.


  HOE LANG GENIET U VAN DE VERLAAGDE BRONHEFFING ?

  Dit formulier dient u elke 3 jaar te hernieuwen. Vóór 31 maart van het derde volgende kalenderjaar dient u het formulier opnieuw in te vullen en naar ons toe te sturen. Als u het ons aanlevert in 2019 passen we bijvoorbeeld de verlaagde Franse bronheffing toe tot eind maart 2022.


  WAT BIJ GEMEENSCHAPPELIJKE REKENINGEN OF BELEGGINGSCLUBS ?

  Wanneer er meerdere rekeninghouders zijn, dan dient elke rekeninghouder het document op te sturen voordat we het voor de rekening kunnen toepassen.

Vennootschap

Als vennootschap kunt u niet genieten van dezelfde verlaagde bronheffing als voor natuurlijke personen (12,8%). Maar België heeft met Frankrijk een dubbelbelastingverdrag waardoor uw vennootschap wel recht heeft op een verlaagde bronheffing van 15% indien u de nodige formaliteiten vervult.

Uw Belgische vennootschap kan aanspraak maken op de verlaagde bronheffing van 15% via het formulier 5000-NL. BinckBank past op basis van dit document dan automatisch de verlaagde bronheffing toe van 15% bij de uitkering van Franse dividenden.

Dit formulier blijft geldig tot 31 maart van het daaropvolgende jaar. Vóór 31 maart van het volgende kalenderjaar dient u het formulier dus opnieuw in te vullen en naar ons toe te sturen.