Herbeleggingsdividend

Wat is een herbeleggingsdividend?

Bij een herbeleggingsdividenden kiezen bestaande aandeelhouders uit een uitkering in cash of een herbelegging van het dividend. Bij een Belgisch herbeleggingsdividend of “dividend reinvestment plan” wordt met de uitkering van het nettodividend (dus na aftrek van dividendbelasting) een aantal nieuwe aandelen gekocht. Bij een Frans herbeleggingsdividend zal het brutodividend herbelegd worden.

Hoe werkt een herbeleggingsdividend?

Het bedrijf kan beslissen een “dividend reinvestment plan” aan te bieden. Zo zullen aandeelhouders die de aandelen op ex-dividend datum in portefeuille hebben dividendrechten ontvangen. Met deze dividendrechten kunnen zij opteren voor een uitkering in cash of een herbelegging van het dividend in nieuwe aandelen.

Bij een deelname aan het herbeleggingsplan, kunnen de cashdividenden geherinvesteerd worden in bijkomende stukken van het onderliggende aandeel en dat tegen de herbeleggingsprijs. De herbeleggingsprijs zal in de meeste gevallen op voorhand bekend gemaakt zijn.

Er is echter een belangrijk verschil tussen een Belgisch herbeleggingsdividend en een Frans herbeleggingsdividend. Bij een Belgisch herbeleggingsdividend zal er geherinvesteerd worden met het netto dividend. Het nettodividend zal -  na aftrek van de dividendbelasting - omgezet worden in aandelen.

Voorbeeld Belgisch aandeel X:

Brutodividend: € 4,50
Nettodividend: € 3,15
Herbeleggingskoers: € 94,5 

U hebt 306 dividendrechten ontvangen in uw portefeuille. Wenst u niet deel te nemen aan het herinvesteringsplan en opteert u dus voor de cashuitkering, dan zal u een dividenduitkering van € 963,9 ontvangen (na inhouding van de roerende voorheffing).

Indien u wenst deel te nemen aan het herinvesteringsplan, zou u netto kunnen herbeleggen voor 10 nieuwe aandelen:

(306 dividendrechten * € 3,15) = € 963,9 

€ 963,9 / € 94,5 = 10,2 (dus 10 aandelen en 0,2 restfracties)

Klant zal voor de aankoop (10*94,5) = € 945 betalen.

Bij een Frans herbeleggingsdividend zal er geherinvesteerd worden met het brutodividend. Hierbij wordt het brutodividend omgezet in aandelen.

Voorbeeld Frans aandeel X:

Brutodividend: € 0,50 

Nettodividend: € 0,3052 (12,8%) / € 0,2975 (15%) / € 0,245 (30%)

Herbeleggingskoers: € 28,27 

U hebt 199 dividendrechten in portefeuille. Wenst u niet deel te nemen aan het herinvesteringsplan en opteert u dus voor de cashuitkering, dan zal u een dividenduitkering van € 60,73 ontvangen (na inhouding van de bronheffing (12,8%) + roerende voorheffing).

Wenst u deel te nemen aan het herinvesteringsplan, zou u bruto kunnen herbeleggen voor 3 nieuwe aandelen:

(199 dividendrechten* € 0,50) = € 99,5

€ 99,5 / € 28,27 = € 3,51 (dus 3 aandelen + 0,51 restfracties)

Klant betaalt voor de aankoop (3* € 28,27) = € 84,81 

VOORDELEN

  • Met de ontvangen dividenden kunnen weer nieuwe aandelen gekocht worden, waardoor u grotere posities opbouwt. Door dit keer op keer te herhalen, groeit een aandelenpositie niet lineair, maar exponentieel.
  • Er kunnen stukken aangekocht worden zonder transactiekosten.

 

NADELEN

  • In tijden van expansie (bull markets) op de beurs zullen dividenden bij een herinvesteringsplan geherinvesteerd worden in potentieel overgewaardeerde aandelen, met een mogelijk lager dividendrendement tot gevolg.

 

BinckBank en herbeleggingsdividenden?

In het geval van een herbeleggingsdividend waarvoor u als aandeelhouder een keuze moet maken, krijgt u van ons tijdig informatie. We zullen het dividend afwikkelen volgens uw voorkeursinstelling. Die kan u terugvinden op het platform via 'Mijn Binck' > 'Instellingen' > 'Rekeninginstellingen' > 'Keuzedividenden (cash/aandelen)'. Ook kan u de afwikkeling terugvinden in uw portefeuilleoverzicht.

Wil u uw keuze (cash / stock) wijzigen voor dit specifieke dividend? Dan kan dat via uw portefeuilleoverzicht. Vóór het keuzedividend staat een BinckBank-roertje (groene sterretje) waarop u kan klikken. U kiest dan voor 'Wijzig keuzedividend'.

Default HTML

Kapitaalverhoging

Verhoging van kapitaal door bijkomende aandelen uit te geven.

Overnamebod

Openbare bieding met als doel (een deel van) het aandelenkapitaal van een onderneming over te nemen.

Keuzedividenden

Een dividenduitkering waarbij u de keuze heeft een uitkering in cash of nieuwe aandelen te ontvangen.

Herbeleggingsdividend

Een dividend waarbij u een cashuitkering ontvangt of het dividend herbelegt in nieuwe aandelen.

Stock Split

Een stock split is een aandelensplitsing of het samenvoegen van aandelen (reverse stock split).

Overig

Hier kan u meer informatie terugvinden over spin-offs, kapitaalverminderingen etc.