Kapitaalverhoging

Wat is een kapitaalverhoging?

Een kapitaalverhoging is een transactie die bedoeld is om het bestaande aandelenkapitaal van een bedrijf te verhogen. Met het opgehaalde kapitaal kan het bedrijf groeien en nieuwe projecten financieren. Bestaande aandeelhouders kunnen inschrijven op een kapitaalverhoging om extra aandelen te verwerven tegen een vooraf bepaalde intekenprijs. Deze prijs ligt over het algemeen lager ligt dan de beurskoers.

Hoe werkt een kapitaalverhoging met voorkeurrechten?

Bij een kapitaalverhoging met voorkeurrechten wenst het bedrijf geld op te halen en geeft het hiervoor nieuwe aandelen uit. Bestaande aandeelhouders krijgen voorkeurrechten in portefeuille waarmee ze op die nieuwe aandelen kunnen intekenen.

Het bedrijf laat weten hoeveel rechten u nodig hebt om in te tekenen op een bepaald aantal nieuwe aandelen (=verhouding). U krijgt van ons de nodige informatie via e-mail en ook op de eventpagina van het effect vindt u de juiste informatie.

Voorkeurrechten kunnen beursgenoteerd of niet-beursgenoteerd zijn. Indien deze een beursnotering hebben, kan u tijdens de inschrijvingsperiode voorkeurrechten bijkopen (om meer aandelen te kunnen verwerven) of verkopen (wanneer u niet wenst deel te nemen). Wanneer de voorkeurrechten niet beursgenoteerd en dus niet verhandelbaar zijn, zullen deze na afloop waardeloos komen te vervallen.

VOORDELEN

  • U kan aandelen van het bedrijf kopen met een korting, tegen inlevering van de voorkeurrechten.
  • Met het nieuwe kapitaal kan de onderneming investeringen doen of schulden aflossen.
  • Een kapitaalverhoging met voorkeurrechten kan verwatering van de bestaande aandelen tegengaan.

 

NADELEN

  • Indien bestaande aandeelhouders niet deelnemen, kan er verwatering optreden van de oorspronkelijke aandelen.
  • Wanneer een bedrijf een kapitaalverhoging lanceert, kan de perceptie ontstaan dat het bedrijf in slechte papieren verkeert. Hierdoor kan de waarde van het aandeel dalen.

 

BinckBank en een kapitaalverhoging?

Voor een verplicht corporate action (waar u moet kiezen uit bepaalde mogelijkheden) ontvant u van ons tijdig informatie per e-mail en per inboxbericht (= een melding op uw Binck platform). In deze communicatie worden de specifieke modaliteiten van de kapitaalverhoging bekend gemaakt en eveneens de instructies om in te tekenen via het Binck platform voor de vooropgestelde deadline. 

  1. Log in met verificatiecode per sms;
  2. Ga naar uw portefeuilleoverzicht of naar de detailpagina van de voorkeurrechten;
  3. Klik vervolgens op 'Kapitaalverhoging' en hierna op 'Aanmelden'. U dient het aantal rechten in te vullen waarmee u wenst in te schrijven voor de kapitaalverhoging;
  4. Om uw inschrijving definitief te maken klikt u op 'Controleren' en vervolgens op 'Plaatsen'. U krijgt tussen deze stappen een overzicht te zien van uw aanmelding.

Kapitaalverhoging

Verhoging van kapitaal door bijkomende aandelen uit te geven.

Overnamebod

Openbare bieding met als doel (een deel van) het aandelenkapitaal van een onderneming over te nemen.

Keuzedividenden

Een dividenduitkering waarbij u de keuze heeft een uitkering in cash of nieuwe aandelen te ontvangen.

Herbeleggingsdividend

Een dividend waarbij u een cashuitkering ontvangt of het dividend herbelegt in nieuwe aandelen.

Stock Split

Een stock split is een aandelensplitsing of het samenvoegen van aandelen (reverse stock split).

Overig

Hier kan u meer informatie terugvinden over spin-offs, kapitaalverminderingen etc.