Keuzedividend

Wat is een keuzedividend?

Wanneer het bedrijf bestaande aandeelhouders de keuze biedt tussen een dividenduitkering in de vorm van aandelen (stockdividend) of in de vorm van geld (cashdividend) is er sprake van een keuzedividend.

Hoe werkt een keuzedividend?

Via een dividenduitkering kan het bedrijf de aandeelhouders laten meeprofiteren van de gerealiseerde winst. De hoogte van de dividenduitkering is doorgaans gerelateerd aan de hoogte van de behaalde winst.

Aandeelhouders hebben recht op een dividenduitkering wanneer zij het aandeel voorbeurs in portefeuille hebben op de ex-dividenddatum. Op de ex-dividenddatum zal de waarde van het dividend uit de koers gehaald worden en zullen aandeelhouders dividendrechten in hun portefeuille ontvangen. Op dit moment ontvangen de aandeelhouders nog geen cashuitkering, de uitbetaling vindt gewoonlijk een aantal weken later plaats.

Vaak worden dividenden uitgekeerd in vorm van geld (cashdividend). Soms kan het bedrijf ervoor kiezen om een keuzedividend uit te geven waarbij u als aandeelhouder de keuze hebt tussen een uitkering in aandelen (stockdividend) of een uitkering in cash (cashdividend). Indien u opteert voor een uitkering in aandelen, kan u voor elk X aantal aandelen dat u bezit op ex-dividenddatum een nieuw aandeel ontvangen. Dit wordt de omwisselverhouding genoemd. Deze manier van werken maakt het bedrijf op voorhand bekend.

VOORDELEN

  • U kan kiezen voor een uitkering in aandelen van een bedrijf dat op dat moment goed presteert.
  • Het versterkt de balans van het bedrijf.
  • Wanneer u kiest voor een stockuitkering zal uw belang in het bedrijf toenemen.

 

NADELEN

  • Op de ex-dividenddatum van het bedrijf zullen de koers en de waarde van het aandeel dalen met het bedrag van de dividenduitkering.
  • Er kan een verwatering van het aandeel optreden.

 

Keuzedividenden bij BinckBank

In het geval van een keuzedividend waarvoor u als aandeelhouder een keuze moet maken, krijgt u van ons tijdig de nodige informatie. Wij zullen het keuzedividend afwikkelen volgens uw voorkeursinstelling. Die instellling kan u terugvinden op het platform via 'Mijn Binck' > 'Instellingen' > 'Rekeninginstellingen' > 'Keuzedividenden (cash/aandelen)'. Ook kan u de afwikkeling terugvinden in uw portefeuilleoverzicht.

Indien u uw keuze (cash / stock) wenst te wijzigen voor een specifiek keuzedividend, kan u dit via uw portefeuilleoverzicht. U zal daar de dag na de ex-dividenddatum een extra lijn zien staan. Vóór het keuzedividend staat een Binck roertje (groene sterretje), waarop u moet klikken. Kies dan voor 'Wijzig keuzedividend'.

Wat moet u als belegger kiezen?

De optie tussen een cashuitkering en een stockuitkering is in de eerste plaats een persoonlijke keuze. Sommige beleggers opteren voor zekerheid en kiezen dus voor een cashuitkering. Wie voor aandelen kiest, ziet zijn belang in het bedrijf toenemen tegenover de aandeelhouders die voor contanten kiezen.

Kapitaalverhoging

Verhoging van kapitaal door bijkomende aandelen uit te geven.

Overnamebod

Openbare bieding met als doel (een deel van) het aandelenkapitaal van een onderneming over te nemen.

Keuzedividenden

Een dividenduitkering waarbij u de keuze heeft een uitkering in cash of nieuwe aandelen te ontvangen.

Herbeleggingsdividend

Een dividend waarbij u een cashuitkering ontvangt of het dividend herbelegt in nieuwe aandelen.

Stock Split

Een stock split is een aandelensplitsing of het samenvoegen van aandelen (reverse stock split).

Overig

Hier kan u meer informatie terugvinden over spin-offs, kapitaalverminderingen etc.