Overnamebod

Wat is een overnamebod?

Een overnamebod is een openbare bieding tot overneming van (een deel van) het aandelenkapitaal van een onderneming. De bedoeling van een overnamebod is meestal om controle te verwerven in het bedrijf. Veel is echter afhankelijk van hoeveel procent er zal overgenomen worden. Bij een overname kan er een onderscheid gemaakt worden tussen een vriendelijk overnamebod en een vijandige overname.

Bij een vriendelijke overname stemt het over te nemen bedrijf in met het bod en zullen beide bedrijven overleggen over de voorwaarden. Dat overleg vindt plaats voordat de aandeelhouders kunnen stemmen over het voorstel. Bij een vijandige overname doet een partij een bod zonder voorafgaand overleg te plegen en zonder toestemming van het over te nemen bedrijf. U kan als aandeelhouder nog altijd kiezen of u al dan niet in het bod stapt.

Hoe werkt een overnamebod?

Het loont te zeggen dat een overnamebod meestal zeer specifiek verloopt. Onderstaande werkwijze geeft een idee maar wat er vb. met uw aandelen zal gebeuren, hangt zeer hard af van de voorwaarden die besproken worden tijdens dat overnamebod. Zo kan er uitgekeerd worden in cash, in aandelen, kan het aandeel van de beurs gehaald worden, …

In theorie zal bij een overnamebod de biedende partij een bod lanceren om aandelen van de aandeelhouders aan een bepaalde overnameprijs aan te kopen. Vaak biedt de biedende partij een hogere prijs dan de laatste koers om aandeelhouders te overtuigen. Tijdens de looptijd van het overnamebod hebben de aandeelhouders de keuze om deel te nemen aan dit overnamebod of niet deel te nemen. U hoeft als aandeelhouder dus niet deel te nemen als het bod voor u niet interessant lijkt (cfr. de aankoopkoers).

Na de initiële intekenperiode op het bod kan er eventueel nog een verlening volgen zodat de aandeelhouders nog een tweede of derde kans hebben om in te gaan op het bod. Dit is echter geen zekerheid. In het geval van een heropening van het bod zal dit gebeuren aan dezelfde voorwaarden als het initiële bod (o.a. aan dezelfde biedprijs). Indien de klant beslist om pas in een latere fase deel te nemen, zal de uitbetaling vaak ook pas later volgen.

Zoals vermeld, zijn de voorwaarden van het overnamebod zoals vb. de gevolgen bij niet-aanmelding, schrapping van de beursnotering en dergelijke afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn tussen de overnemer en het over te nemen bedrijf. Die afspraken staan in de prospectus en kan u bekijken via de investor relations pagina van beide bedrijven.

VOORDELEN

 • U kan als aandeelhouder een ‘fair price’ krijgen voor de aandelen die u bezit. Bij een overnamebod komt de biedprijs tot stand door een uitgebreide ‘due diligence’ (een boekenonderzoek).
 • Een bod wordt meestal gedaan tegen een prijs die boven de beurskoers ligt. Zo stijgt de koers bij bekendmaking van het bod.
 • Via overnames kunnen bedrijven winstgroei creëren.
 • Het kan een alternatief instrument zijn om een groter aandeel te verwerven in een over te nemen bedrijf (i.p.v. aandelen op te kopen op de beurs).

 

NADELEN

 • Bij een vijandige overname is het huidig bestuur vaak niet akkoord en raadt het de aandeelhouders aan niet in te tekenen.
 • Wanneer bij een vijandige overname het bestuur het bod wil tegenwerken, kunnen de kosten hiervan enorm hoog oplopen.
 • Gaat een bod om een bepaalde reden toch niet door, dan kan de beurskoers terug dalen tot een niveau voorafgaande aan de bekendmaking van het bod.

 

Wat is een uitrookbod of squeeze-out?

Een squeeze-out is een verplichte heropening van het bod waarbij de biedende partij de mogelijkheid heeft om de resterende kleine aandeelhouders uit te roken. Aandeelhouders die niet aangemeld hebben voor het initiële bod , noch bij latere verlengingen van de openbaar bod, zullen automatisch ingeschreven worden. De biedende partij heeft hiertoe het recht, maar is niet verplicht om dat te doen.

Afhankelijk van de nationale wetgeving van toepassing op het overnamebod wordt het percentage van aandeelhouders dat moet intekenen bepaald wanneer de biedende partij overgaat tot een uitrookbod. In de Belgische wetgeving kan de overnemer overgaan tot een squeeze-out wanneer hij 95% of meer verwerft van de aandelen en de stemrechten van de overgenomen onderneming én tijdens het bod minstens 90% heeft verworven van de aandelen die nog in handen waren van de minderheidsaandeelhouders. Bij het lanceren van een uitrookbod zal ook automatisch de schrapping van de beursnotering aangevraagd worden.

De squeeze-out kan enkele maanden, tot in uitzonderlijke gevallen zelfs jaren na het oorspronkelijke overnamebod volgen. Hierbij zullen de aandeelhouders als gelijkwaardig worden beschouwd.

BinckBank en een overnamebod?

Wanneer een overnamebod gelanceerd wordt voor een effect in uw portefeuille, zullen wij u tijdig informeren via e-mail en via een inboxbericht op de website. In deze communicatie worden de specifieke voorwaarden van dit overnamebod bekendgemaakt en eveneens de instructies om in te tekenen via het BinckBank platform voor de vooropgestelde deadline. U kan hieronder de stappen terugvinden om uw inschrijving bekend te maken:

 1. Log in met verificatiecode per sms;
 2. Ga naar uw portefeuilleoverzicht of naar de detailpagina van het effect;
 3. Klik vervolgens op ‘Openbaar bod’ en hierna op ‘Aanmelden’. Geef in voor hoeveel stukken u wenst in te schrijven op het bod;
 4. Om uw inschrijving definitief te maken, klikt u op ‘Controleren’. Daarna volgt een naleesscherm waarop u uw gegevens kan nakijken. Zijn deze juist? Dan kiest u voor ‘Plaatsen’;
 5. Wil u annuleren of iets wijzigen? Dat kan, zolang het vóór de deadline gebeurt. Ga daarvoor naar ‘Mijn Rekening’ > ‘Orders’ > ‘Recente orders’.

Kapitaalverhoging

Verhoging van kapitaal door bijkomende aandelen uit te geven.

Overnamebod

Openbare bieding met als doel (een deel van) het aandelenkapitaal van een onderneming over te nemen.

Keuzedividenden

Een dividenduitkering waarbij u de keuze heeft een uitkering in cash of nieuwe aandelen te ontvangen.

Herbeleggingsdividend

Een dividend waarbij u een cashuitkering ontvangt of het dividend herbelegt in nieuwe aandelen.

Stock Split

Een stock split is een aandelensplitsing of het samenvoegen van aandelen (reverse stock split).

Overig

Hier kan u meer informatie terugvinden over spin-offs, kapitaalverminderingen etc.