Stock split

Wat is een stock split?

Een aandelensplitsing (stock split) is een actie waarbij het bedrijf zijn bestaande aandelen in meerdere aandelen verdeelt om de liquiditeit van de aandelen te vergroten. Hoewel het aantal uitstaande aandelen toeneemt met een specifiek veelvoud, blijft de aankoopwaarde/beurswaarde dezelfde omdat de koers ook vermenigvuldigd wordt met hetzelfde veelvoud. Een split voegt immers geen echte waarde toe. Een aandelensplitsing wordt ook wel een forward stock split genoemd.

Laten we er een voorbeeld bij nemen: bedrijf X heeft 10 miljoen aandelen uitstaan die momenteel een koers hebben van € 100 per aandeel. De marktkapitalisatie (het geheel van alle uitstaande aandelen x de actuele koers) bedraagt € 1 biljoen. Het bedrijf beslist om een stock split door te voeren van 2-voor-1. Dat betekent dat, na de stock split, het aantal uitstaande aandelen 20 miljoen zal bedragen, terwijl de beurskoers gehalveerd zal zijn tot € 50. De marktkapitalisatie zal onveranderd blijven, aangezien 20 miljoen x € 50 nog steeds € 1 biljoen bedraagt.

VOORDELEN

  • Interessant om als bedrijf ook kleinere aandeelhouders aan te trekken. Dat kan door de koers te verlagen door meer aandelen uit te geven. Hierdoor kunnen de aandelen door een wijder publiek aangekocht worden.
  • Liquiditeit van de aandelen vergroten.

 

NADELEN

  • Net omdat ook kleinere investeerders kunnen profiteren van een stocksplit, kan dat resulteren in een grotere volatiliteit. Volatiele aandelen worden vaak gezien als risicovoller.
  • Het doorvoeren van een stocksplit kost een bedrijf uiteraard geld wat een gevolg kan hebben op de spread van de aandelenkoers.

 

Wat is een reverse stock split?

Een omgekeerde aandelensplitsing (reverse stock split) is het omgekeerde van een aandelensplitsing. Hierbij wordt het aantal uitstaande aandelen verlaagd en de aandelenkoers verhoogd. De marktwaarde van het bedrijf blijft opnieuw hetzelfde.

We nemen een voorbeeld erbij: bedrijf Y heeft 20 miljoen aandelen uitstaan die momenteel een koers hebben van € 5 per aandeel. De marktkapitalisatie bedraagt € 100 miljoen. Het bedrijf beslist om een reverse stock split door te voeren van 1-voor-5. Hierbij zullen 5 uitstaande aandelen vervangen worden door 1 aandeel. Dat betekent dat na de reverse stock split, het aantal aandelen 4 miljoen bedraagt. De beurskoers zal vermenigvuldigd worden met vijf, wat neer komt op € 25. De marktkapitalisatie zal opnieuw onveranderd blijven, aangezien 4 miljoen x € 25 nog steeds € 100 miljoen bedraagt.

 

VOORDELEN

  • Aangezien een beursnotering moet voldoen aan een minimumprijs, kan het bedrijf ervoor kiezen om een reverse stock split door te voeren wanneer de aandelenprijs gedaald is tot een niveau waarop het risico bestaat dat het aandeel geschrapt wordt van beurs.
  • De voorraad aandelen kan verlaagd worden om de aantrekkelijkheid van het aandeel te verhogen voor beleggers omdat het aandeel dan een hogere aandelenkoers krijgt.

 

NADELEN

  • De koers kan over een langere periode gedaald zijn. Dan kan het bedrijf een reverse stock split doorvoeren om de perceptie te wekken dat de koers minder hard gedaald is. Dit kan eventueel impliceren dat het bedrijf in moeilijkheden zit.
  • Het kan gezien worden als laatste redmiddel bij een nakende bankroet.

 

BinckBank en stock splits?

De afwikkeling van een (reverse) stock split zal plaatsvinden na sluiting van de beurs. De oude stukken zullen uit uw portefeuille gelicht worden en de nieuwe stukken (na de split) zullen gedeponeerd worden. Deze omwisseling zal automatisch plaatsvinden, zonder bericht en zonder actie die van u nodig is.

Kapitaalverhoging

Verhoging van kapitaal door bijkomende aandelen uit te geven.

Overnamebod

Openbare bieding met als doel (een deel van) het aandelenkapitaal van een onderneming over te nemen.

Keuzedividenden

Een dividenduitkering waarbij u de keuze heeft een uitkering in cash of nieuwe aandelen te ontvangen.

Herbeleggingsdividend

Een dividend waarbij u een cashuitkering ontvangt of het dividend herbelegt in nieuwe aandelen.

Stock Split

Een stock split is een aandelensplitsing of het samenvoegen van aandelen (reverse stock split).

Overig

Hier kan u meer informatie terugvinden over spin-offs, kapitaalverminderingen etc.