Werking

Bij Laten Beleggen focussen we op de combinatie van vermogensbehoud en -groei. Dat heet bij ons gemoedsrust. En dat doen we zo.

1. We informeren naar uw persoonlijke situatie


placeholder


Via een online vragenlijst informeren we naar uw persoonlijke situatie:

  • uw beleggingsdoelen
  • de termijn waarin u wil beleggen
  • uw financiële situatie
  • hoeveel risico u bereid bent te nemen

Uw antwoorden zijn de basis voor een beheerplan dat perfect aansluit bij uw wensen.

2. We bepalen de waarde van uw buffer en uw reserve

Op basis van uw antwoorden wordt voor u persoonlijk de gepaste buffer en reserve vastgesteld. Deze waarden zijn persoonlijk en voor iedereen anders.


buffer - reserve

Buffer: stukje van uw kapitaal waarvoor u bereid bent meer risico te nemen. Dit kan groeien of minder worden in 1 jaar.

Reserve: deel van uw kapitaal waarvoor u minder risico wil nemen. Dit is de waarde die we nastreven te behouden wanneer de markt daalt.

3. We spreiden uw geld over 2 fondsen (uw persoonlijke beleggingsmix)

Eens uw buffer en reserve zijn bepaald, wordt uw geld verdeeld over twee zorgvuldig samengestelde fondsen.

Spreding over 2 fondsen

Obligatiefonds dat vooral vermogensbehoud beoogt

Het heeft een lager verwacht rendement maar ook een kleiner beleggingsrisico.

Indien schommelingen in de waarde van uw portefeuille u 's nachts wakker houden en u een lager verwacht rendement aanvaardt, zullen wij een groter deel van uw vermogen beleggen in het obligatiefonds.

Aandelenfonds dat de groei van uw kapitaal beoogt

Het heeft een hoger verwacht rendement maar ook een groter beleggingsrisico.

Naarmate uw beleggingshorizon langer is en u meer risico verdraagt, zullen wij een groter deel van uw vermogen beleggen in het aandelenfonds.

 

Wat als de markten stijgen/dalen?

placeholder

Doen de financiële markten het goed dan stijgt uw portefeuille in waarde. Uw buffer wordt groter waardoor wij een groter deel van uw geld, in sommige gevallen zelfs volledig, zullen beleggen in het aandelenfonds.

Op die manier kunt u profiteren van een hoger rendement.

placeholder

Gaat het minder goed op de financiële markten dan daalt uw portefeuille in waarde. Uw buffer wordt kleiner waardoor wij een groter deel van uw geld, in sommige gevallen zelfs volledig, zullen beleggen in het obligatiefonds.

Hierdoor beperken we het neerwaarts risico van uw portefeuille.

Wat betekent dit voor uw buffer/reserve en uw beleggingsmix?

Impact van stijgende of dalende markt

Uw buffer en reserve worden verdeeld over twee fondsen

Verdeling buffer en reserve over 2 fondsen

Door gebruik te maken van een geautomatiseerd model sluiten we emoties uit en beheersen we strikt de beleggingsrisico's. Meer details over de werking kan u nalezen in onze handleiding.

Jaarlijks evalueren we uw beheerplan

Elk jaar vragen we u om uw antwoorden op de vragenlijst na te lezen.

  • Blijven uw antwoorden geldig? Dan stellen we uw oorspronkelijke beleggingsmix opnieuw in.
  • Is uw persoonlijke situatie veranderd? Dan vult u de vragenlijst opnieuw in zodat we u een nieuw plan op maat kunnen bezorgen.

Indien uw persoonlijke situatie doorheen het jaar zou wijzigen, kan u al eerder de vragenlijst opnieuw invullen. Zo weet u zeker dat het beheerplan nog steeds is afgestemd op uw persoonlijke situatie.

U kan 24/7 meevolgen

placeholder

Laten beleggen wil niet zeggen dat u het overzicht verliest. Met overzichtelijke grafische weergaven op ons platform weet u meteen:

  • wat uw portefeuille op dat moment waard is
  • hoe die is geëvolueerd
  • hoe uw actuele beleggingsmix eruit ziet

Zo weet u meteen hoe uw geld het doet.

Wat u nog niet wist over laten beleggen door Binck

Hoe zit het met geld bijstorten?

Indien u geld bijstort, wordt dit verdeeld over de beide fondsen. Die verdeling gebeurt volgens de beleggingsmix van dat moment. Er is geen minimumbedrag, u kan al vanaf € 1 bijstorten.

Hoe zit het met geld onttrekken?

U kunt uiteraard ook geld onttrekken wanneer u wil. We vragen u wel om het instapbedrag van € 10.000 te respecteren. Wil u ineens alles onttrekken? Dat kan zonder problemen. U kan bij ons te allen tijde stoppen met Laten Beleggen.

Hoe snel kan ik uitstappen?

Op elk moment. Bij Binck zijn er geen kleine lettertjes of een minimumtermijn waaraan u vasthangt. Beleggen werkt wel het best op lange en middellange termijn. Daarom bevelen we bij Binck aan om minimum 5 jaar uw geld te laten staan.

Zijn er risico's?

Natuurlijk zijn er risico’s: het blijft tenslotte beleggen. De waarde van uw portefeuille is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Na opeenvolgende jaren van negatief rendement zou het kunnen dat u uw inleg verliest. Daarom is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van alle risico's.

 

Laten beleggen op maat, met een combinatie van behoud en groei van uw geld

Bij Binck kan het.

Vraag de infobox aan Of open meteen een rekening