Werking Laten Beleggen

  • Focus vermogensbehoud en -groei
  • Beheerplan op maat
  • Jaarlijkse check

1. Wat zijn uw wensen?

Om te beginnen weten we graag meer over uw middelen en financiële doelen. Zo komen we tot een persoonlijk beheerplan.

  • Wat zijn uw beleggingsdoelen?
  • Hoe lang wil u beleggen?
  • Wat is uw financiële situatie?
  • Hoeveel risico kan en wil u nemen?

De vragenlijst staat online en kan u rustig thuis invullen.

placeholder


2. Hoe spreiden we uw geld (en het risico)?  

Bij Binck wordt uw geld voor een deel belegd in aandelen en een deel in obligaties.

placeholder

Aandelenfonds voor groei:
In een aandelenfonds is het verwachte rendement hoger, maar is ook het risico groter.

Obligatiefonds voor behoud:
Obligaties leveren gemiddeld minder rendement op, maar zijn ook minder risicovol.De verdeling van uw geld over beide fondsen noemen we uw persoonlijk beleggingsmix.

3. Uw persoonlijke beleggingsmix

De mix is gebaseerd op uw beheerplan. Dat plan is voor iedereen anders, dus ook de verdeling over het aandelen- en obligatiefonds . U hebt vb. een verdeling 50% aandelen en 50% obligaties. Iemand anders kan een 75%-25% verdeling hebben.  

placeholder

4. Wat als de markten stijgen/dalen?

placeholder

Als de markt stijgt

Dan gaat het ook goed met uw portefeuille. Op dat moment zullen we een groter deel van uw geld (en soms alles) in aandelen beleggen, waardoor uw vermogen nog harder kan groeien.

 

placeholder

Als de markt daalt

Dan ondernemen we actie en beperken we de risico's zoveel mogelijk. Een groter deel van uw geld (en soms zelfs alles) beleggen we dan in obligaties.

 

Met Laten Beleggen streven we ernaar dat de waarde van uw portefeuille boven een bepaald niveau blijft. Dat niveau bepaalt Binck op basis van uw persoonlijk beheerplan.

Wat betekent dit voor uw beleggingsmix?

Impact van stijgende of dalende markt

5. Vinger aan de pols

Jaarlijkse Binck-check

Om zeker te weten dat uw beleggingsmix nog klopt met uw situatie en wensen, vragen we u elk jaar even naar de vragenlijst te kijken. Als het nodig is, passen we uw beheerplan voor u aan. Dat kan trouwens ook gewoon tussendoor.

Zijn uw antwoorden onveranderd? Dan wijzigt er ook niets aan uw beheerplan (noch aan uw initiële beleggingsmix).

Is uw persoonlijke situatie wel veranderd? Dan vult u de vragenlijst opnieuw in. Zo is uw beheerplan terug op maat.

Zelf 24/7 meekijken

Wil u weten hoe uw geld het doet? Log in op ons platform en zie in 1 oogopslag:

  • Hoeveel uw portefeuille op dat moment waard is
  • Hoe uw vermogen zich heeft ontwikkeld
  • Wat uw actuele beleggingsmix is

Wat met geld bijstorten, onttrekken en de risico's?

GELD BIJSTORTEN

Indien u geld bijstort, wordt dit verdeeld over de beide fondsen. Die verdeling gebeurt volgens de beleggingsmix van dat moment. Er is geen minimumbedrag, u kan al vanaf € 1 bijstorten. Het startbedrag is wel € 10.000.

GELD ONTTREKKEN

Geld onttrekken kan eender wanneer. We vragen u wel om minstens € 10.000 te laten staan. Wil u toch afhalen tot een bedrag dat onder die € 10.000 ligt? Dan vragen we u om het volledige bedrag te onttrekken.

UITSTAPPEN

Dat kan, op elk moment. Bij Binck zijn er geen kleine lettertjes of een minimumtermijn waaraan u vasthangt. We raden wel aan om uw geld minstens 5 jaar te laten staan, want beleggen werkt het best op lange en middellange termijn.

ZIJN ER RISICO'S?

Natuurlijk, het blijft tenslotte beleggen. De waarde van uw portefeuille is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Na opeenvolgende jaren van negatief rendement zou het kunnen dat u uw inleg verliest. Informeer u daarom goed over alle risico's.

Zet uw geld aan het werk voor later

Met Laten Beleggen van Binck.

Ik laat mijn geld beleggen Vraag de infobox aan