Logo-carmignac

Carmignac, bijna 30 jaar onafhankelijk beheer op basis van overtuigingen

Carmignac* werd opgericht in 1989 en is in Europa uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers in zijn vakgebied: vermogensbeheer.

Het kapitaal is volledig in handen van het management en de werknemers. Een stabiele aandeelhoudersstructuur waarborgt het voortbestaan van de maatschappij en getuigt van haar onafhankelijkheid. Deze belangrijke troef garandeert dat Carmignac de vrijheid heeft die nodig is bij het streven naar succesvol vermogensbeheer**.

Wij benaderen ons vak op een unieke manier en beheren vermogens op basis van overtuigingen. Dit type beheer heeft een lage correlatie met de marktindexen en biedt ons een maximale flexibiliteit ten aanzien van onze beleggingsbeslissingen.

Aangezien er geen sectorale en regionale beperkingen gelden, kunnen wij portefeuilles samenstellen die overeenstemmen met onze overtuigingen en onze unieke kijk op de markten. Wij gaan voor een actief beheer van onze beleggingen zodat we op marktontwikkelingen kunnen anticiperen in plaats van ze te ondergaan.

Dankzij onze flexibele en tegelijkertijd dynamische beheerstijl kunnen we woelige perioden doorstaan. Wij zijn risicobeheerders en risicobeheer is dan ook verankerd in onze 17 beleggingsstrategieën***.

*Dit bedrijfsprofiel is gepubliceerd door Carmignac Gestion S.A., een door de Franse toezichthouder Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkende vermogensbeheerder, en zijn Luxemburgse dochteronderneming, Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., een door de Luxemburgse toezichthouder Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) krachtens artikel 15 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 erkende beheermaatschappij van beleggingsfondsen. "Carmignac" is een gedeponeerd merk. "Risk Managers" is een aan het merk Carmignac verbonden slogan.

**Er bestaat geen enkele garantie dat een beleggingsdoelstelling wordt gerealiseerd of dat de belegging rendement oplevert.

***Dit document vormt geen advies met het oog op een belegging in of arbitrage van effecten of enig ander beheer- of beleggingsproduct of enige andere beheer- of beleggingsdienst. De in dit document opgenomen informatie en visie houden geen rekening met de specifieke persoonlijke omstandigheden van elke belegger en kunnen in geen geval worden beschouwd als juridisch of fiscaal advies, noch als beleggingsadvies. De informatie in dit document kan onvolledig zijn en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

CARMIGNAC GESTION S.A. - 24, place Vendôme - F-75001 Parijs - Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 - Naamloze vennootschap met een vermogen van EUR 15.000.000 - HR Parijs B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg S.A. - City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxemburg - Tel.: (+352) 46 70 60 1 - Naamloze vennootschap met een vermogen van EUR 23.000.000 - HR Luxemburg B67549

Naar het overzicht fondsbeheerdersDeze informatie is afkomstig van derden in de zin van artikel 2.24.3 van de Algemene Voorwaarden van Binck en is dus niet afkomstig van BinckBank. BinckBank oefent geen enkele inhoudelijke controle uit over de informatie.