logo-ram-active-investments

Fund manager: RAM Active Investments
Foundation year: 2007
AuM: € 4.1 bn

Specialisten op het gebied van actief beheer en alternatieve beleggingen

Als specialisten op het gebied van actief beheer en alternatieve beleggingen stellen wij ons ten doel onze beleggers een hoog voor risico aangepast rendement, een efficiënte portefeuillespreiding en liquide producten en beleggingsoplossingen te bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat er op de wereldwijde markten inefficiënties bestaan. De middelen om daarmee alfa te genereren, kunnen echter variëren naar gelang de gekozen benadering.

Dankzij een actieve en gedisciplineerde beheerstijl kunnen we beleggers op overtuigende wijze toegevoegde waarde bieden. Middels een zorgvuldige interne analyse kunnen we op objectieve wijze de beste bronnen selecteren om alfa te genereren. Als beleggers zetten we ons in om grenzen te verleggen, zowel in het systematisch als in het discretionair beheer.

Als institutionele beleggers is het onze verantwoordelijkheid om het langetermijnbelang van onze begunstigden optimaal te behartigen en hen te helpen hun doelstellingen te bereiken door het potentieel van de markten te benutten. Dit vereist dat wij in onze beleggingsanalyse en -besluitvorming ook milieugerelateerde, maatschappelijke en gouvernance-vraagstukken (Environmental, Social and Governance, ESG) betrekken. In september 2015 heeft RAM Active Investments de PRI (Principles for Responsable Investment) van de Verenigde Naties ondertekend.

RAM Systematic - Aandelenbeheer

Als specialisten op het gebied van actief bottom-up-beheer en alternatieve beleggingen, streven wij ernaar om onze cliënten op lange termijn een regelmatige alfa te bieden, ongeacht de conjunctuurfase. Onze fundamentele analyse wordt op objectieve en gedisciplineerde wijze in onze strategieën toegepast, zodat we gebruik kunnen maken van de fragmentatie van de markten om een uitgebreide reeks beleggingskansen bloot te leggen die ontstaan dankzij de door het gedrag van beleggers veroorzaakte marktinefficiënties. Onze doelstelling is beleggers het best mogelijke rendement te bieden, in combinatie met een sterke risicospreiding en een efficiënt liquiditeitenbeheer.

RAM Tactical - Obligatiebeheer

Om onze cliënten te helpen zich een weg te banen in een klimaat van niet eerder vertoonde rentestanden en steeds volatielere marktomstandigheden, geeft het team van RAM Tactical een nieuwe impuls aan discretionair beheer, waarbij een niet-conventionele benadering wordt toegepast. Onze ondernemersgeest zet ons ertoe aan om voortdurend innovatieve en flexibele beleggingsprocessen te ontwikkelen. We zijn gefocust op het benutten van asymmetrische kansen en het genereren van een aantrekkelijk voor risico gecorrigeerd rendement. We bieden tegenwoordig de mogelijkheid om in het volledige obligatie-universum niche-beleggingsstrategieën toe te passen.

Deze informatie is afkomstig van derden in de zin van artikel 2.24.3 van de Algemene Voorwaarden van Binck en is dus niet afkomstig van Binck. Binck oefent geen enkele inhoudelijke controle uit over de informatie.