logo_ShelteR_bg

Fund manager: ShelteR Investment Management
Foundation year: 2014
AuM: € 500.000.000

ShelteR Investment Management, uw partner voor stabiliteit.

ShelteR is een beleggingsvennootschap gevestigd in Luxemburg onder toezicht van de CSSF. De beleggingsfilosofie van ShelteR draait rond drie kernwaarden: verhoogde stabiliteit van rendementen, een rigoureuze beleggingsaanpak en een duurzame dienstverlening.

ShelteR is ervan overtuigd dat het beperken van risico’s en het verhogen van de stabiliteit belangrijke factoren zijn voor de prestatie van beleggingsportefeuilles op langere termijn. Daar waar de meeste beheerders naar het hoogste rendement streven, legt ShelteR de focus op stabiliteit en een betere afweging tussen risico en rendement. Kwantitatieve beleggingstechnieken en geavanceerde risicoanalyses gebaseerd op interne modellen liggen hiervoor aan de basis.

Bovendien zal het team van experten van ShelteR deze kwantitatieve beleggingsaanpak systematisch combineren met diepgaande marktanalyses en kwalitatief onderzoek teneinde de portefeuilles te optimaliseren voor haar klanten. De markt wordt continu opgevolgd teneinde opkomende trends te herkennen en de portefeuilles dienovereenkomstig aan te passen.

Tot slot streeft ShelteR ernaar om een echte nichespeler te zijn binnen de sector van vermogensbeheer waar duurzaamheid de sleutel is in de filosofie en doorheen de processen.

Lees meer.

Deze informatie is afkomstig van derden in de zin van artikel 2.24.3 van de Algemene Voorwaarden van Binck en is dus niet afkomstig van Binck. Binck oefent geen enkele inhoudelijke controle uit over de informatie.