Logo-amundi-asset-management
Fund manager: Vector Asset Management
Foundation year: 2001
AuM: €350.000.000

Vector Asset Management - de kracht van specialisatie!

Vector is een Luxemburgse beleggingsvennootschap die zich voornamelijk bezighoudt met het actief beheer van wereldwijde aandelenfondsen.

Zo poogt Vector Navigator nu al meer dan 15 jaar om bedrijven die degelijke balanscijfers met een attractieve waardering weten te combineren op te pikken. Om tot deze selectie te komen, maken de beheerders gebruik van een zelfontwikkeld model dat een fundamentele en gedisciplineerde analyse uitvoert op meer dan 2500 bedrijven. De methodiek repliceert de aanpak van traditionele fondsbeheerders naar een zeer groot staal van bedrijven, en probeert tegelijkertijd de menselijke denkfouten te ontwijken die in de loop der jaren door de discipline van Behavioural Finance werden blootgelegd. 

Het beleggingsteam combineert de output van deze analyse met haar eigen inzichten omtrent de potentiele valkuilen van specifieke bedrijven om tot een definitieve beslissing te komen.

Aandelen zijn echter, gezien hun hoge volatiliteit, niet voor iedereen geschikt! Met het oog op onze alpha ook beschikbaar te maken voor mensen met een lager risicoprofiel werd in 2011 Vector Flexible opgericht. Dit is een actief beheerd allocatiefonds dat belegt in dezelfde groep aandelen als Navigator, maar waarin we tegelijk trachten om via afgeleide producten het marktrisico in te dijken, en zelf in z'n geheel te elimineren als de omstandigheden dit vereisen.

More ...

Wordt er altijd meerwaardebelasting gerekend op flexibele fondsen?

U weet ongetwijfeld dat de fiscus een erg grote impact op het rendement van uw beleggingen kan hebben. Zo wordt er doorgaans een meerwaardebelasting van 27 % geheven op het obligatie-gedeelte bij de verkoop van obligatie - of gemengde fondsen die minimaal 1/4 van hun activa in vastrentende effecten beleggen. Indien een flexibel fonds echter gebruik maakt van afgeleide producten, zoals futures, om hun risico’s in te dekken dan bent u deze taks niet verschuldigd. Omwille van het belastingvoordeel en de lage rentestand vormt dit soort fondsen momenteel dus een uitstekend alternatief voor de meer klassieke mixfondsen.

Kan het verleden de toekomst voorspellen?

U heeft het zich ongetwijfeld al wel eens afgevraagd of de rendementen die een beheerder in het verleden behaalde enige voorspellende waarde hebben voor de toekomstige prestaties van dit fonds. Uit ons onderzoek bleek dat - indien je naar rendementen op de middellange (3 jaar) kijkt de prestaties uit het verleden weldegelijk van tel zijn! Op korte termijn (1jaar) konden we deze conclusie dan weer niet staven. Hier kan de outperformance dan ook gedreven worden door bijvoorbeeld een succesvol sectorgokje - dat niet noodzakelijk in de toekomst herhaald zal kunnen worden. Blindelings korte-termijn-outperformance achterna hollen kan dus uw rendement grondig schaden…

Diversificatie: de belangrijkste regel van beleggen

Vele beleggers maken de fout van te geconcentreerde posities aan te houden. Een klassiek voorbeeld is de bankdirecteur die elk jaar een pakket opties krijgt en zo - na vele jaren dienst - met een groot stuk van zijn vermogen in de aandelenkapitaal van zijn werkgever zit. Wanneer in 2008 bankaandelen crashen is de directeur echter niet enkel zijn job, maar tevens een groot deel van zijn vermogen kwijt! Een herkenbaarder verhaal is allicht dat van de doorsnee Belgische belegger die buitenproportioneel veel BEL20 aandelen aanhoudt. De les is telkens dat je niet vergoed wordt voor bedrijfs-, sector- of marktspecifiek risico te dragen. Bij Vector vinden we het dan ook logisch om de volledige set van opportuniteiten te bespelen én je risico te beperken door werkelijk globaal in aandelen te beleggen.

De verborgen gevaren van factor-beleggen

Tegenwoordig lees je wel vaker over de voordelen van smart-beta beleggen. (= het geconcentreerd beleggen in factoren zoals kleine bedrijven en waarde-aandelen). In de realiteit is smart-beta echter niets nieuws onder de zon - Vector belegt al 15 jaar volgens dit principe. Een belangrijke kanttekening die men vaak vergeet te maken is wel dat beleggen in individuele factoren erg risicovol kan zijn! Wie in 1932 één Dollar in een "Momentum"-factor strategie had belegd mocht ongeveer 25 jaar wachten om zijn inleg terug te krijgen... Een model dat actief en dynamisch de juiste factoren combineert met oog op deze risico's onder controle te houden, lijkt ons voor de meeste beleggers dus zeker een aanrader!

Deze informatie is afkomstig van derden in de zin van artikel 2.24.3 van de Algemene Voorwaarden van Binck en is dus niet afkomstig van Binck. Binck oefent geen enkele inhoudelijke controle uit over de informatie.