Heeft u te veel bronbelasting betaald?

Wij onderzoeken het voor u en vorderen terug.

BinckBank en KPMG zorgen met Tax Back dat te veel betaalde belastingen op uw rekening worden teruggestort.

Niets doen, kan u geld kosten. Wist u dat? Als u te veel bronbelasting hebt betaald op de dividenden die u ontvangt op buitenlandse aandelen dan kan u dat terugvorderen. Helaas is de procedure daarvoor erg omslachtig en tijdrovend. Veel beleggers geraken daardoor ontmoedigd.

Gun de buitenlandse fiscus niet te veel. Dat kan tot miljoenen euro’s oplopen. Bij BinckBank nemen we, in samenwerking met de fiscale experts van KPMG, het werk van u over.

Maak kennis met de Tax Back-service.

Bent u de afgelopen jaren dubbel belast geweest op de dividenden die u ontving? Was het bedrag van die dividenden voldoende hoog (minimaal ca. € 2.000 op jaarbasis per land dat onder de dienstverlening valt)? En heeft u zelf nog geen stappen ondernomen om de te veel betaalde belasting terug te vorderen bij de buitenlandse fiscus?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze nieuwe service.

EXTRA OPBRENGST

Elke euro die u niet aan de fiscus betaalt, verhoogt uw potentieel rendement. Wij storten het geld cash op uw rekening.

ZEER EENVOUDIG

U geeft BinckBank het mandaat om de recuperatie van de belasting voor u te doen. En wij doen de rest. Net zo makkelijk.

GUNSTIG TARIEF

Tijd kost geld. Maar dankzij slimme technologie en een efficiënte samenwerking met de fiscale experts van KPMG kunnen we de dienst zo voordelig mogelijk aanbieden. En: alleen als u er geld aan kan overhouden , starten we de dienstverlening voor u op.

Tussen België en de meeste andere landen bestaan er zogenaamde dubbelbelastingverdragen. Die moeten helpen om de belastingdruk voor burgers te verlagen. Zoals op de dividenden die ze ontvangen van aandelen uit andere landen. Daarop wordt niet alleen roerende voorheffing betaald in België, maar ook bronbelasting ingehouden in het land van herkomst.

Indien dat gebeurt, heeft u als belegger het recht om de teveel betaalde (bron)belasting terug te vorderen van de buitenlandse fiscus. Een voorbeeld: als een Belg een dividend ontvangt van een Duits bedrijf, dan betaalt hij daarop 26,375% Duitse bronbelasting. Het dubbelbelastingverdrag tussen België en Duitsland voorziet echter in een tarief van 15%. Er kan dus 11,375% worden teruggevorderd van de Duitse fiscus door beroep te doen op het dubbelbelastingverdrag.

Dat is evenwel een erg omslachtige en bijzonder tijdrovende bezigheid. Daardoor laten heel wat beleggers geld liggen. BinckBank introduceert daarom, als eerste instelling in België , een nieuwe dienstverlening: Tax Back

In samenwerking met de fiscale experts van KPMG Luxemburg en geavanceerde software nemen we onze klanten graag het werk uit handen om de teveel betaalde belasting te recupereren. Het is uw geld, laat het ons voor u terughalen.

Voor bepaalde investeringslanden (bv. Frankrijk) kan u genieten van een verlaagde dividendbelasting aan de bron, dus op het moment van uitkeren van het dividend. Dan moet u dus niet wachten op de terugvordering. Dit kan uiteraard enkel voor de toekomst; in het verleden teveel betaalde belasting kan u er niet mee recupereren. Om gebruik te maken van de verlaagde bronbelasting, dient u ons een specifiek formulier te bezorgen, dat bovendien moet bekrachtigd zijn door uw belastingkantoor. Dit formulier heeft helaas slechts een beperkte geldigheid voor de fiscale instanties: het moet elke 3 jaar worden vernieuwd. Meer informatie over deze verlaagde bronbelasting voor dividendinkomsten uit Frankrijk kan u vinden op onze website.

We vragen een vergoeding voor deze dienstverlening, maar wees gerust, we voeren de procedure enkel uit als u er volgens onze analyse minstens € 5 netto aan kan overhouden . De kost van deze dienst mag uiteraard de opbrengst niet overschrijden.

Tijd kost geld. En de procedure laten uitvoeren door fiscale experts, ook al is het met behulp van efficiënte software, heeft natuurlijk een kost. Toch kunnen en willen we de dienst prijsgunstig aanbieden. Zodat ook beleggers met een relatief beperkt bedrag aan recupereerbare belasting voordeel kunnen halen uit de service.

Hieronder vindt u de tarieven die gestandaardiseerd zijn: € 200 per claim. Ze gelden per ingediend formulier. Afhankelijk van de lokale fiscale vereisten zijn mogelijk verschillende formulieren nodig en een formulier geldt steeds voor één rekening .

LandTarieven
 Oostenrijk € 200,00
 
 België € 200,00
 
 Zwitserland € 200,00
 Duitsland € 250,00
 Finland € 200,00
 Frankrijk
 
 € 250,00
 Noorwegen
 
 € 200,00
 Zweden
 
 € 200,00

Alle tarieven zijn inclusief BTW


U zal merken dat het moeilijk is om voor die prijs zelf een fiscaal advocaat in te schakelen. En, nogmaals: indien uit onze berekening blijkt dat de opbrengst kleiner zou uitvallen dan de kost, dan wordt u uiteraard niets aangerekend. No cure, no pay.

Om gebruik te maken van deze dienstverlening dient u volgende documenten allebei ondertekend terug te bezorgen:

  1. de Overeenkomst voor Fiscale Diensten, en,
  2. per rekening, de Volmacht ten gunste van BinckBank (zodat wij voor u de terugvordering kunnen uitvoeren en opvolgen)

U mag ons deze terugbezorgen via e-mail aan administratie@binck.be, of per post op het gekende adres.

Deze documenten zijn verschillend opgesteld naargelang het type rekeninghouderschap: enkelvoudige of gemeenschappelijke rekening, maatschap, vennootschap, onverdeeldheid, of beleggingsclub. Twijfelt u welke documentenset u moet invullen, of op welke manier? Lees dan onze ‘meest gestelde vragen en antwoorden’, of contacteer onze Binck customer coaches op 03 / 303 31 13.