UITLENEN VAN EFFECTEN? DAT KAN!

Activeer de dienst ‘Uitlenen van effecten’ en maak kans op extra rendement op uw beleggingsportefeuille.
Benieuwd of uw portefeuille in aanmerking komt? Bekijk dan onze Hot Stocks 50 lijst.

De voordelen voor u op een rij

 
 • Extra rendement op uw portefeuille
 • Eenvoudig te activeren en stop te zetten
 • Kopen, verkopen en dividenden ontvangen blijft mogelijk

Ja, ik wil 'uitlenen van effecten' activeren

OOK HANDIG OM TE WETEN


NU OOK VOOR CANADESE EN AMERIKAANSE EFFECTEN!

 1. Log hier in.

  login_seclending
 2. Ga naar 'Mijn Rekening'
  en druk vervolgens op 'Instellingen'

  S

 3. Onder 'Producten & diensten',
  activeer 'Uitlenen van effecten'

  S

Het uitlenen van effecten in cijfers

gr-0003

Veelgestelde vragen

 
Door gebruik te maken van de dienst “Uitlenen van effecten”, gaat u ermee akkoord dat de effecten in uw portefeuille kunnen worden uitgeleend aan een andere partij. In ruil voor het uitlenen van uw effecten ontvangt u een vergoeding van BinckBank.
Nee, BinckBank kiest ervoor om haar klanten zelf de keuze te laten maken of ze hun effecten wel of niet willen uitlenen via een zogenaamde ‘opt-in’ mogelijkheid. U beslist dus om wel of niet de dienst “Uitlenen van effecten” te activeren. In tegenstelling tot een aantal discount brokers is BinckBank bovendien uitermate transparant over haar activiteiten voor het uitlenen van effecten. BinckBank keert een vergoeding uit aan haar klanten en vanaf het begin wordt er helder gecommuniceerd over het delen van de opbrengsten.
”Uitlenen van effecten” geldt voor alle effecten uit het aanbod dat Binck voor deze dienst heeft vastgesteld. Het gaat dan voornamelijk over aandelen en obligaties die genoteerd staan op de beurzen die Binck vandaag aanbiedt op haar handelsplatformen. Bekijk een actuele lijst van de meest uitgeleende effecten uit het aanbod.
Als u gebruik maakt van de dienst, weet u niet op voorhand welke effecten in uw portefeuille uitgeleend worden door BinckBank. In de praktijk kan het percentage van de effecten die op een bepaald moment worden uitgeleend variëren van 0% tot en met 100%. Ook hierbij speelt de uitleenmarkt van vraag en aanbod een grote rol. BinckBank kan om die reden niet garanderen dat (al) (uw) effecten worden uitgeleend of dat u elke maand een vergoeding ontvangt voor het uitlenen van effecten.
U kan op elk moment uw effecten verkopen en bijkopen zoals u dat gewend bent.
Partijen met grote aandelenportefeuilles, zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, brokers, banken en andere beleggers, zijn veelal actief op de uitleenmarkt. Maar ook beleggingsfondsen en ETF’s kunnen uitleners van stukken zijn. Waarom ze dit doen? Omdat ze voor het uitlenen van effecten een vergoeding krijgen die het rendement op hun beleggingsportefeuille vergroot. Met deze dienst maken wij het ook mogelijk voor de particuliere belegger om op deze manier extra rendement te maken op zijn of haar effecten.
Er zijn veel redenen die partijen doen besluiten effecten te lenen op de markt. Zo lenen sommige partijen bijvoorbeeld effecten voor een korte periode om op tijd te kunnen voldoen aan een acute leveringsverplichting. Market makers kunnen dan weer stukken lenen om risicovolle posities te neutraliseren. En andere partijen kunnen short gaan met geleende effecten om deze later op een lagere prijs terug te kopen.
Voor alle rekeninghouders die gebruik maken van ”Uitlenen van effecten” houdt BinckBank een aparte rekening aan. Daardoor weet BinckBank welke effecten beschikbaar zijn om ingeleend te worden. Deze effecten worden op basis van willekeurige toewijzing ingeleend door BinckBank en vervolgens doorgeleend aan de markt.
U leent uw effecten uit aan BinckBank. BinckBank gaat vervolgens de uitleenmarkt op en probeert de effecten uit te lenen tegen een passende vergoeding. Binck is dus altijd uw tegenpartij en verantwoordelijk voor het terugleveren van uw effecten. Binck werkt samen met gerenommeerde financiële instellingen met veel ervaring op het gebied van het uitlenen van effecten. Deze instellingen verzorgen een deel van de administratie gekoppeld aan de dienst. Daarnaast zorgen zij ervoor dat de inlenende partij een onderpand afgeeft en houden ze er toezicht op dat het onderpand altijd voldoende is ten opzichte van de waarde van de uitgeleende effecten.
Als uw effecten zijn uitgeleend, vallen deze niet meer onder de Nederlandse Wet giraal effectenverkeer. Bij een eventueel faillissement van Binck vallen deze aandelen daardoor niet meer binnen de faillissementsboedel van BinckBank. BinckBank zorgt er daarom voor dat er voldoende onderpand aanwezig is. Het onderpand bestaat uit (staats)obligaties. Het onderpand vertegenwoordigt een waarde van ten minste 105% van de waarde van de ingeleende effecten en wordt dagelijks bijgesteld. Mocht Binck onverhoopt uw aandelen niet kunnen terugleveren als gevolg van faillissement, dan kan u als klant aanspraak maken op het onderpand. BinckBank heeft hiervoor een stichting opgericht. Deze stichting gaat namens de klanten het onderpand uitwinnen om uiteindelijk de van u geleende effecten terug te kopen. Via deze structuur verschaft BinckBank u adequate zekerheid voor de van u geleende effecten. BinckBank is overigens een solide bank, met een gezonde financiële positie en staat onder toezicht van de AFM.
Omdat BinckBank uw tegenpartij is, loopt u enkel tegenpartijrisico op BinckBank. BinckBank neemt op haar beurt de nodige maatregelen en bouwt voldoende zekerheden in. U loopt dus een faillissementsrisico op Binck. Wanneer BinckBank failliet gaat en het onderpand is niet voldoende om uw uitgeleende effecten terug te kopen houdt u een restvordering over op BinckBank. Als uw effecten worden uitgeleend, behoudt u het economisch risico op de effecten. Dit betekent dat uw koersrisico blijft lopen op de uitgeleende effecten.


U merkt hier niets van. BinckBank is te allen tijde uw tegenpartij en dus verantwoordelijk voor het terugleveren van uw effecten. BinckBank neemt de nodige acties richting de tegenpartij. In de meeste gevallen zal dit resulteren in het liquideren van het onderpand en het terugkopen van de stukken.

De vergoeding die de inlenende partij betaalt voor het lenen van uw effecten deelt u met BinckBank in de verhouding 50/50, na aftrek van kosten voor onze partners bij deze dienstverlening. Ook de roerende voorheffing is van toepassing. De vergoeding wordt op dagbasis vastgesteld. U hoeft uw effecten dus niet lang vast te houden om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

Aan het begin van elke maand worden de vergoedingen, vanaf € 0,25 (voor inhouding van de roerende voorheffing), cash uitgekeerd. Bedragen lager dan € 0,25 (voor inhouding van de roerende voorheffing) worden niet uitgekeerd maar opgespaard tot op het moment dat de totaal uit te keren som groot genoeg is.

De vergoeding wordt uitgekeerd in de valuta van het effect dat is uitgeleend. In het geval dat er effecten worden uitgeleend die in meerdere valuta staan genoteerd, ontvangt u per valuta/effect een vergoeding op de corresponderende valutarekening. Als u geen rekening aanhoudt bij Binck in de corresponderende valuta, dan wordt de vergoeding omgerekend in euro’s en op uw eurorekening geboekt. Hierbij wordt het geldende wisselkoerstarief in rekening gebracht.
Bij ”Uitlenen van effecten” behoudt u het economisch eigendom over de uitgeleende effecten. Dit betekent dat u koersrisico blijft lopen zoals dat ook zou zijn als u de stukken niet zou uitlenen. Het juridisch eigendom ligt echter wel bij de lenende partij. U hebt tijdens het uitlenen dus bijvoorbeeld geen stemrecht bij een algemene aandeelhoudersvergadering.
Indien uw effecten zijn uitgeleend tijdens de uitkering van een dividend of een couponbetaling, dan ontvangt u een (keuze)dividend of coupon vervangende betaling in cash of nieuwe aandelen (de uitgeleende aandelen of obligaties zijn juridisch gezien immers niet meer in uw bezit). Voor Amerikaanse en niet-Amerikaanse effecten wordt op deze vervangende betaling dezelfde bronbelasting ingehouden als normaliter van toepassing is op een regulier dividend of couponbetalingen uit deze effecten. Zowel bij Amerikaanse als niet-Amerikaanse effecten wordt vervolgens steeds de roerende voorheffing nog ingehouden om het nettobedrag te bekomen dat BinckBank uitbetaalt.
Bij corporate actions – zoals claimemissies of overnames – probeert Binck de ingeleende effecten voordat die corporate action zal plaatsvinden terug te vorderen. Mocht dit eventueel niet (tijdig) lukken, dan zorgt Binck ervoor dat de verwerking van de corporate action dezelfde is als wanneer Binck de stukken niet ingeleend zou hebben.
Bij het uitlenen van effecten verplaatst het juridisch eigendom naar de lenende partij. U hebt tijdens het uitlenen dus geen stemrecht bij een algemene aandeelhoudersvergadering. Wanneer u ”Uitlenen van effecten” hebt geactiveerd, kan u zich dus niet meer aanmelden voor deze vergaderingen.
Wanneer u effecten uitleent die dienen als dekking voor geschreven callopties, blijft de dekking volledig. U blijft namelijk de economische eigenaar van uw effecten. Wanneer u op de vervaldag van uw geschreven callopties wordt aangewezen om de effecten te leveren, zorgt Binck ervoor dat u deze tijdig terugkrijgt om zo aan uw verplichting te voldoen.