Welkom bij BinckBank

Introductie voor gevorderden

Futures

Een future is een gestandardiseerd termijncontract dat op de beurs verhandelbaar is. Koper en verkoper gaan met elkaar een prijsafspraak aan over een levering in de toekomst. Er zijn futures op diverse onderliggende waarden: beursindices, obligaties, grondstoffen en valuta. Op de BEL20 bestaat er een future, de BXF, maar die wordt weinig verhandeld. De future op de Nederlandse AEX index (de FTI) is ook in België heel bekend. De contractgrootte van deze future is 200 x de index. Bij een indexstand van 350 is de positie in de markt (exposure) dus € 70.000.

Marginverplichting

Het innemen van een futurepositie kost geen geld, buiten de transactiekosten. Er wordt namelijk niet gekocht maar een verplichting aangegaan. Om dit te mogen doen is er wel een margin of waarborgsom nodig. Dat bedrag wordt voorgeschreven door de beurs en dient als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit het futurecontract. De omvang van die margin verschilt van future tot future en is daarbij ook afhankelijk van de beweeglijkheid van de onderliggende waarde. Meestal ligt die tussen de 5% en 20% van de nominale (= onderliggende) waarde van de future. Voor de FTI-future schommelt de margin tussen de € 5.000 en € 7.000.

Voordelen en risico's

Beleggen met futures kent een aantal voordelen:

  • De markt is zeer liquide en kent een zeer kleine spread.
  • U kan positie innemen in diverse markten zoals op volgende indices: Eurostoxx (FESX), Duitsland (FDAX), Nederland (FTI), België (BXF), Nasdaq (NQ), S&P 500 (ES), Nikkei (NKD).
  • Futures zijn goedkoop, gezien de exposure die gecreëerd wordt.
  • Futures kennen een hefboom. Vaak is de hefboom tussen 9 en 15.
  • U hebt ruime handelstijden. De AEX-index future (FTI) is bijvoorbeeld van 8u tot 22u te verhandelen.

Naast de bovengenoemde voordelen zijn er ook risico’s verbonden aan futures. De hefboomwerking (= de versnelling van de belegging) is daarvan wel de grootste. U dient als belegger goed te weten wat de exposure is die 1 futurecontract vertegenwoordigt.

Een voorbeeld van een future-trade

Stel, u denkt dat de AEX gaat stijgen en u wil daar met een future op inspelen. De koers in dit voorbeeld is een index-stand van 350. De contractspecificaties op een rij:

Onderliggende waarde AEX-index
 Naam  FTI
 Contractgrootte  00 x de index
 Minimale tick size  0,05 (€ 10)
 Handelstijden  8.00 - 22.00
 Settlement  Cash
 Margin  6.000 (variabel: afhankelijk van beweeglijkheid en stand AEX-index)
 Expiratie  3e vrijdag van de afloopmaand
 Valuta  Euro
 Beurs  NYSE Euronext

 

Als u deze future koopt, verdient u bij elke stijging van de index met een punt € 200 want de contractgrootte van deze future is 200. Maar dit betekent ook dat u voor 200 x de indexstand positie inneemt. In dit voorbeeld (index 350) betekent dit dat u voor € 70.000 (= 200 x 350) positie inneemt.

Stel, uw voorspelling komt uit: de index stijgt inderdaad, met 3% naar 360,50. U verdient dus 10,05 punten. Maal 200 geeft dat een winst in geld van € 2.100. Hoeveel winst had u gemaakt als u een directe belegging in een individueel aandeel had gedaan voor € 70.000 dat 3% stijgt? Precies, ook € 2.100. 

Voor een AEX-future hebt u gemiddeld ongeveer € 6.000 margin nodig. En juist hier kan er een misverstand bestaan, want het lijkt erop dat de future € 6.000 “kost” en het aandeel € 70.000. Dit is niet het geval. Het marktrisico is € 70.000 en geen € 6.000.

Hoe wordt u afgerekend?

De future op de AEX-index wordt dagelijks verrekend. Dit betekent dat er per dag gekeken wordt of er geld wordt bijgeschreven of afgeschreven. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel, u koopt op maandag een AEX-future op 355 om 12u04 ’s middags. Het slot van die dag is 357.30. U krijgt het verschil (2,3 punt x 200) bijgeschreven. Op dinsdag verkoopt u de future niet en die sluit op 359,30. U krijgt € 400 (2 punten x 200) bijgeschreven. Woensdag is geen goede dag: het slot van de future zakt naar 356 en er wordt € 660 afgeschreven. Nog altijd meer dan wanneer u begon, maar zo ziet u maar dat u beter rekening houdt met de dagelijkse afhandeling. Het kan soms snel gaan.

Als u de future aanhoudt tot en met de expiratie, vindt de final settlement plaats tegen de fixing. De fixing (officieel de EDSP: Exchange Delivery Settlement Price) wordt bepaald door het gemiddelde niveau te nemen van de 31 koersticks tussen 15u30 en 16u00 uur op de dag van expiratie. U wordt afgerekend in cash.

Defensief gebruik van index futures


Stel, u hebt een aandelenportefeuille ter waarde van € 500.000 en die volgt de AEX-index vrijwel 1-op-1. U wil binnenkort op vakantie en u wil het marktrisico van uw portefeuille minimaliseren. U besluit dat te doen met een AEX-future. Om € 500.000 af te dekken moet u weten hoeveel futures u dan moet verhandelen. U berekent dat door de portefeuillewaarde te delen door de waarde van de future (indexstand nu 360). Dat geeft: € 500.000 / € 72.000 = 6.94 futures. U verkoopt 7 futures en gaat ontspannen op vakantie.

Scenario 1

De AEX is gedaald met 10% naar 324 en uw portefeuille is 10% minder waard geworden (=  € 450.000). Daartegenover verdient u geld met de future: u wint 36 punten per future x 7 x 200 = € 50.400. Per saldo hebt u een bescheiden winst van € 400 (want u hebt 0,06 futures te veel verkocht).

Scenario 2

De AEX is gestegen naar 400 (+ 11,11%) en uw portefeuille is nu € 555.555 waard, maar u verliest nu geld op uw futures. U verliest 40 punten x 7 x 200 = € 56.000 en dat maakt (samen met de winst op de aandelenportefeuille) een verlies van € 445.

Scenario 3

De indexstand is bij terugkomst exact gelijk aan het moment van vertrek: 360 punten; u wint of verliest dus niets.

Als u zich indekt met futures (hedgen), is het van belang dat uw aandelenportefeuille goed correleert met uw futures. Het is ook van belang dat u zich goed realiseert dat u dus geen geld gaat verdienen met een volledig gehedgde portefeuille. Maar het zorgt er wel voor dat u ontspannen op vakantie kan. En dat is ook wat waard.

Futures bij Binck

Bij BinckBank kan u handelen in ruim 50 futures op nationale en internationale beurzen. Hebt u bij het openen van uw rekening aangegeven nog niet in futures te willen handelen? Dan kan u dat eenvoudig regelen door de Overeenkomst Opties en Futures te ondertekenen en terug te sturen naar BinckBank, Italiëlei 124, bus 101, 2000 Antwerpen. Wij zorgen er dan voor dat u in futures kan handelen.

U kan het document ook digitaal ondertekenen. In deze tutorial komt u te weten hoe dat juist moet.

 

Voor een uitgebreidere uitleg over de kenmerken, risico’s, kosten en fiscaliteit verbonden aan het beleggingsproduct futures, verwijzen we graag naar de informatiebrochure ‘Futures’.De informatie over beleggingsproducten is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.