Welkom bij BinckBank

Introductie voor gevorderden

Turbo's

Met turbo's is het mogelijk om versneld, met een hefboom, te profiteren van een stijging of een daling van een bepaalde onderliggende waarde. Turbo's zijn te verkrijgen met verschillende onderliggende waarden, zoals aandelen, indices, valuta’s, obligaties, beleggingsfondsen en grondstoffen. BinckBank geeft zelf ook turbo’s uit: dit zijn Binck turbo’s. Voor een overzicht van alle beschikbare Binck turbo’s, kan u terecht op turbos.binck.com.

Wil u profiteren van een stijging in de waarde van de onderliggende waarde? Dan kiest u voor de long variant. Om extra te profiteren van een waardedaling, gaat u voor de short versie.

Kenmerken van de turbo long

Bij aankoop van een turbo long koopt de uitgevende partij de onderliggende waarde aan. Die uitgevende partij financiert ook een deel van de kosten. U als belegger betaalt dan het overige deel. Dat is ook ineens de waarde van de turbo long. De rente op het deel dat de uitgevende partij financiert, betaalt de belegger. Dat is waar de uitgevende partij op verdient.

Als de onderliggende waarde stijgt, stijgt de waarde van de turbo long in verhouding sneller. Dat is de functie van de hefboom. Maar als de onderliggende waarde daalt, daalt de waarde van de turbo long ook sneller en kan de investering van de uitgevende partij in gevaar komen. In het geval van een daling, heeft elke turbo een stoploss ingebouwd. Die beschermt niet alleen de uitgevende partij maar ook de belegger.

Een stoploss is een order om de belegging te verkopen als de onderliggende waarde gedaald is tot een vooraf gesteld prijspunt. Hierdoor komt de investering van de uitgevende partij niet in gevaar en kan de belegger nooit méér verliezen dan zijn initiële inleg. Mocht in een zeer uitzonderlijk geval de onderliggende waarde niet alleen onder het stoploss-niveau uitkomen maar ook onder het financieringsniveau – dat deel dat de uitgevende partij financiert – dan is er geen restwaarde voor de belegger. Het bijkomende verlies is dan voor de uitgevende partij.

Hefboom van de turbo

Het verschil tussen de huidige koers van de onderliggende waarde en het stoploss-niveau van de turbo zegt iets over de hefboom. De hefboom is groter naarmate de koers van de onderliggende waarde en het financieringsniveau dichter bij elkaar liggen. U neemt dus meer risico in de hoop op een groter rendement. Bij een stoploss-niveau dat verder afligt van de dan geldende koers is het risico lager (maar ook het potentiële rendement). De verhouding tussen de koers van de onderliggende waarde en de koers van de turbo wordt de hefboom genoemd. Die kan u makkelijk zelf berekenen:

Hefboom = Koers onderliggende waarde / Koers turbo
Turbo

Een voorbeeld:

We kijken naar de turbo long 21,50 op het aandeel Ageas. De onderliggende waarde van het aandeel is € 25. Het financieringsniveau is € 20, de turbo long kost u dus (25-20) € 5. De hefboom is 25/25-20=5. Het aandeel Ageas stijgt met 10% naar € 27,50.

Wat doet dit met de prijs van de turbo? Die is nu (27,50-20) € 7,50 waard. Dit betekent een waardestijging van 50%. Dit toont de werking van de hefboom aan: 10% (stijging aandeel) x 5 (hefboom) = 50% (stijging turbo). Het aandeel Ageas kan uiteraard ook dalen. Als het aandeel zou dalen met 14%, bereikt het daarmee het stoploss-niveau van €21,50.

Wat doet dit met uw investering in de turbo? Deze is nu (21,50-20) = € 1,50 waard, een verlies van 70%.

Kenmerken van de turbo short

Een turbo short werkt net zoals een turbo long, maar dan omgekeerd. Bij een turbo short leent de uitgevende partij de onderliggende waarde voor de belegger en verkoopt het op de beurs. De opbrengst wordt, samen met de waarde van de turbo short, rentedragend aangehouden. Bij verkoop van de turbo short wordt de onderliggende waarde teruggekocht. Wanneer dit op een lagere koers gebeurt dan de verkoopkoers, is de opbrengst voor de belegger.

  • De waarde van de turbo short wordt als volgt berekend: Financieringsniveau – koers onderliggende waarde.
  • De hefboom van een turbo short wordt als volgt berekend:Koers onderliggende waarde/financieringsniveau – koers onderliggende waarde.

Ook bij een turbo short worden de uitgevende partij en de belegger beschermd door een stop-loss. Als de onderliggende waarde dit van tevoren vastgestelde punt raakt, zal de uitgevende partij de onderliggende waarde terugkopen.

De restwaarde (het verschil tussen het financieringsniveau en de koers waaraan de uitgevende partij de onderliggende waarde kan terugkopen) krijgt u als belegger terug. Mocht in een zeer uitzonderlijk geval de onderliggende waarde niet alleen boven het stoploss-niveau uitkomen maar ook boven het financieringsniveau, dan is er geen restwaarde voor de belegger en is het bijkomende verlies voor de uitgevende partij. 

turbo short

Een voorbeeld:

We kijken naar de turbo short 28 op het aandeel Ageas. De onderliggende waarde van het aandeel is € 25. Het financieringsniveau is € 30, de turbo short kost u dus (30-25) € 5. De hefboom is 25/(30-25)= 5. Het aandeel Ageas daalt met 10% naar € 22,50.

Wat doet dit met de prijs van de turbo? Deze is nu (30-22,50) € 7,50 waard. Dit betekent een waardestijging van 50%. Het aandeel Ageas kan uiteraard ook stijgen. Stel, het aandeel stijgt met 10% tot € 27,50 (= 25 + 2,5). Wat doet dit met uw investering in de turbo? U lijdt een verlies van 50%: uw inleg is nu € 2,50 waard (30-27,50). 

Voordelen

Voordelen van hefboomproducten zijn onder andere:
  • U verliest nooit meer dan uw inleg

  • U maakt kans op een groot rendement met een kleine investering 

  • U profiteert van de oneindige looptijd (aangezien de stoploss u de nodige bescherming biedt) 

  • U speelt in op zowel stijgingen als dalingen

  • U kan kiezen uit heel veel onderliggende waarden

Nadelen

Beleggen in hefboomproducten is risicovol. U kan nooit meer dan uw inleg verliezen, maar een volledig verlies van de inleg zal bij bijvoorbeeld een aandelen- of obligatiebelegging minder snel gebeuren. Bij hefboomproducten is dit risico een stuk reëler. Ook moet u rekening houden met de rente op deze producten.

Voor een uitgebreidere uitleg over de kenmerken, risico’s, kosten en fiscaliteit verbonden aan het beleggingsproduct turbo’s, verwijzen we graag naar de informatiebrochure Turbo's.

Nu bent u door alle financiële instrumenten. Het volgende hoofdstuk handelt over hoe u het handelsplatform gebruikt. De informatie over beleggingsproducten is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.