Welkom bij BinckBank

Introductie voor gevorderden

Opties

Een optie geeft het recht (of de plicht) om een onderliggende waarde (vb. een aandeel) te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Er zijn 2 soorten opties, de calloptie en de putoptie.

De gekochte calloptie geeft het recht om het aandeel te kopen, een gekochte putoptie geeft het recht om het aandeel te verkopen. Als u een calloptie schrijft, hebt u een leveringsplicht. Bij het schrijven van een put hebt u een afnameplicht.

Opties hebben een aantal belangrijke kenmerken:
 1. Rechten en plichten
  Als u een optie koopt, dan hebt u per definitie een recht. Als u een optie verkoopt (schrijft), gaat u een verplichting aan.
 2. Looptijd
  Een optie heeft een looptijd. Het einde van de looptijd wordt expiratie genoemd. Dat is vrijwel altijd de derde vrijdag van de maand waarin de optie afloopt. Tot 16u (indexopties) en 17u30 (aandelenopties) kan u nog optiecontracten verhandelen. De dag - en weekopties gebaseerd op de AEX-index kan u herkennen aan de notering XNL. Opties worden verhandeld met verschillende expiratiedata. Hoe langer de looptijd, hoe hoger de optieprijs.
 3. Onderliggende waarde
  De koers van de onderliggende waarde is wat de prijs van een optie bepaalt. De onderliggende waarden kunnen aandelen, staatsobligaties maar ook indices of een valuta zijn. Een optiecontract gaat over 100 aandelen. Een optiecontract op de AEX-index gaat over 100 maal de index.
 4. Uitoefenprijs
  Dit is de prijs waarop de optie betrekking heeft.
 5. Dividend
  Als optiebezitter hebt u geen recht op dividend.
 6. Premie voor het schrijven van een optie
  Voor het schrijven van die optie ontvangt u een optiepremie. Immers, als schrijver neemt u de tegenpositie in van de koper.

De notering van opties bestaat uit 4 onderdelen. Nemen we als voorbeeld Aegon, dan zien we de optie ‘AGN C dec. 2019 € 7’. De 4 onderdelen zijn:

 • De onderliggende waarde, in dit geval het aandeel Aegon.
 • De optiesoort, call of put, in dit geval de C van call.
 • De expiratiedatum, in dit geval december 2019.
 • De uitoefenprijs, in dit geval € 7.

Wanneer gebruikt u een call- of een putoptie?

Calloptie

U koopt een calloptie als u denkt dat de onderliggende waarde gaat stijgen. Als de onderliggende waarde stijgt, zal ook de waarde van de calloptie stijgen. In het bovenstaande geval kunnen we concluderen dat het alleen interessant is om gebruik te maken van uw recht om aandelen Aegon te kopen voor € 7, als de koers van Aegon boven de € 7 noteert.


In onderstaande grafiek is de winst of het verlies op de expiratiedatum afgebeeld van de calloptie Aegon € 7. Op het moment van aankoop kostte de calloptie € 1. U ziet dat op expiratiedatum een koers van € 10,- leidt tot een optiewaarde van € 3. Als het aandeel op expiratie onder de € 7 noteert, is de call met uitoefenprijs € 7 waardeloos.

calloptie

Voorbeeld: een calloptie schrijven

Stel dat u 100 aandelen Aegon in bezit heeft, dan kan u ook deze calloptie (AGN C dec. 2019 € 7) verkopen. Dit heet een optie schrijven. Hiermee gaat u een verplichting aan om deze aandelen in december 2019 voor € 7 te verkopen. Als deze calloptie u € 1 oplevert, ontvangt u € 100 voor deze verplichting, wat weer een mooi rendement op uw aandelen is. Het risico van een calloptie schrijven is dat u er niet meer dan € 7 voor zal ontvangen wanneer de koers van Aegon in 2019 ruim boven de € 7 noteert.

Marginverplichting

Het innemen van een optie kost geen geld. Er wordt namelijk niet gekocht maar een verplichting aangegaan. Om dit te mogen doen is er wel een margin (waarborgsom) nodig. Dat geldt voor het ongedekt schrijven van een call- en putoptie. 

Prijsbepalende factoren bij opties

Zes verschillende factoren bepalen de prijs van een optie:
 • Koers van de onderliggende waarde
 • Uitoefenprijs van de optie
 • Looptijd
 • Beweeglijkheid (volatiliteit) van de onderliggende waarde
 • Dividend van de onderliggende waarde
 • Rente

Putoptie

De putoptie geeft recht op verkoop van de onderliggende waarde tegen een vooraf bepaalde prijs. Met een putoptie kan u de aandelen die u bezit, beschermen tegen een waardedaling. Een andere reden voor het kopen van een putoptie is het willen profiteren van een koersdaling van een onderliggende waarde.

Beschermen van uw aandelen

Stel, u hebt aandelen ING in uw bezit en u wil deze aandelen beschermen tegen een waardedaling. U wil dat doen op het niveau van € 12. U koopt dan een putoptie met een uitoefenprijs van € 12. U hebt hiermee het recht verkregen om gedurende de looptijd van de optie, uw aandelen ING te verkopen voor € 12. U zal alleen gebruikmaken van dit recht als het aandeel op afloopdatum onder de € 12 noteert. Als ING boven de € 12 noteert, kan u uw aandelen beter op de beurs verkopen. Dankzij de put blijft uw verlies beperkt wanneer de onderliggende waarde zou dalen. In dit geval is uw maximale verlies de aankoopkoers van de aandelen ( = de uitoefenprijs van de optie) en de betaalde optiepremie.

Profiteren van een koersdaling

Ook als u wil profiteren van een koersdaling is een putoptie een geschikt product. De waarde van een putoptie neemt namelijk toe als de onderliggende waarde daalt. Het maximale verlies bij het kopen van een putoptie is de betaalde optiepremie.

In onderstaande grafiek is de winst of het verlies op de expiratiedatum afgebeeld van de putoptie ING 12. Op het moment van aankoop kostte de putoptie € 1. De waarde van de put zal hoger zijn naarmate de koers van ING op expiratiedatum lager staat. U ziet ook dat het maximale verlies de betaalde optiepremie is. In dit geval is dat € 1.

putoptie

Opties bij BinckBank

U kan bij BinckBank in duizenden verschillende opties handelen op de beurzen van Amsterdam, Brussel, Parijs en de Verenigde Staten. Het voordeel van opties bij BinckBank is dat u gratis een optiepositie kan sluiten als de optiekoers lager is dan € 0,10.

Hebt u bij het openen van uw rekening aangegeven nog niet in opties te willen handelen? Dan kan u dit eenvoudig wijzigen door de Overeenkomst ‘Opties en futures’ ondertekend naar BinckBank te sturen via klantenservice@binck.be, of per post. Wij zorgen voor de rest.

Voor een uitgebreidere uitleg over de kenmerken, risico’s, kosten en fiscaliteit verbonden aan het beleggingsproduct opties, kan u de informatiebrochure Opties lezen. De informatie over beleggingsproducten is bedoeld ter algemene informatie en is niet bedoeld als advies. Ondanks het feit dat BinckBank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan BinckBank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Wij adviseren u om eventuele transacties altijd te toetsen aan de uitkomst van de Kennis- en ervaringstoets en om niet te beleggen in financiële instrumenten waarvan u de risico’s niet begrijpt. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend.