BinckBank vraagt persoonlijke gegevens op

U kreeg een mail waarin we u vragen uw gegevens te controleren en bij te werken. Of u kreeg van ons een mailtje of telefoontje waarin we vragen stellen over uw vermogen.

Waarom?

We doen dat omdat banken, zoals BinckBank, nu eenmaal wettelijk verplicht zijn hun klanten te kennen en een correct klantenprofiel op te stellen. Allemaal, zonder uitzondering. Maar ook omdat wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen, en niet een bank willen zijn die, zelfs onbewust, bijdraagt tot het doorsluizen of witwassen van zwart geld of misdaadgeld.

Dus ja, de kans bestaat dat we u op een dag vragen hoe u de kost verdient. Of waar u bent geboren. Of hoe u uw belegd vermogen hebt opgebouwd. Dat doen we dus niet uit nieuwsgierigheid, of om daar commercieel voordeel uit te halen.

Meer info?

Op deze pagina vindt u meer informatie en antwoorden op veel gestelde vragen. Indien u nog met vragen blijft zitten of meer informatie wenst, kan u steeds contact opnemen via klantenservice@binck.be of 03/303 31 31.

Hoe gaat u te werk?

Als u van ons een e-mail ontving met de vraag uw gegevens te actualiseren, gaat u als volgt te werk:

 1. Nadat u inlogt op uw Binck-rekening krijgt u bovenin een melding te zien dat u uw persoonlijke gegevens dient te controleren.

  Inloggen
 2. In het menu ‘Persoonlijke instellingen’ ziet u welke gegevens aandacht van u vereisen. Dit staat expliciet, in het rood, vermeld.

  Saldo
 3. Ga naar de desbetreffende tabs en controleer uw gegevens. Missen wij informatie of is deze onjuist? Vul dan uw gegevens aan of wijzig waar nodig.

  Aankoop

BinckBank kan u vragen om de bij ons bekende identificatiegegevens opnieuw te bevestigen, bv. naam, geslacht, geboortedatum en -plaats. We kunnen u ook vragen om bepaalde identificatie- en contactgegevens na te kijken en bij te werken, zoals uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Daarnaast kunnen we u vragen een identificatiebewijs te bezorgen via upload op ons platform (in uitzonderlijke gevallen per mail). Als u in het buitenland woont, kunnen we u vragen om een bewijs van woonplaats. Verder kan u ook vragen krijgen over uw beroep, bron van vermogen en fiscaal inwonerschap.
Het is tevens mogelijk dat we u contacteren om wat meer uitleg te krijgen bij een bepaalde (geld)transactie.   

BinckBank zal u nooit per e-mail vragen om uw login-gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord); deze hebben wij immers al. Geef daarom uw login-gegevens nooit door via e-mail. Indien u per mail de vraag krijgt uw login-gegevens door te geven, gaat het allicht om phishing. Als wij u vragen identificatiegegevens bij te werken, zullen wij u vragen dat te doen in onze beveiligde klantenomgeving, waar oplichters er niet bij kunnen.

De regelgeving wordt steeds strenger voor banken. De informatie die we voorheen over klanten verzamelden volstaat vandaag de dag niet meer om te beantwoorden aan de verwachtingen vanuit wet- en regelgeving. U zal mogelijk ook bij uw andere banken al gemerkt hebben dat zij meer informatie hebben opgevraagd dan voordien.

Wat liep er juist mis bij de upload?

 • U had problemen met de browser? Open onze site in Chrome en probeer de upload opnieuw
 • U kreeg een foutmelding? Mogelijk was uw bestand te groot of was het bestandstype verkeerd. De maximumgrootte van uw bestand bedraagt 10 MB. Geaccepteerde formaten zijn: .pdf, .png, .jpg. Als u bv. een foto had genomen in ultra-hoge kwaliteit, is de kans groot dat uw bestand groter is dan 10 MB: neem dan een foto van normale kwaliteit, en zorg dat enkel de identiteitskaart erop staat (maar wel volledig tot de rand)
 • Als de foto op uw identiteitskaart niet goed zichtbaar is of als u de foto onzichtbaar maakte, zal de upload niet aanvaard worden en volgt een foutmelding. Zorg dus voor een heldere, herkenbare foto.

Als u problemen blijft ondervinden bij de upload, mag u ons ook uw identiteitsbewijs bezorgen door een e-mail te zenden aan administratie@binck.be.


Als nieuwe klant kan u telefonisch en/of via e-mail door ons gecontacteerd worden voor bijkomende informatie omtrent de aanvraag van het openen van uw rekening bij BinckBank.

Als een actualisatie van uw gegevens nodig is, zal u een melding zien staan in ons handelsplatform en in de app. U zal hiervan ook automatische e-mails ontvangen. Via uw persoonlijke instellingen kan u vervolgens de gevraagde gegevens, en eventueel ook bewijsstukken (bv. identiteitskaart) aanleveren.

Het kan ook voorkomen dat u telefonisch of via e-mail gecontacteerd wordt om meer informatie te bieden over de herkomst van het te beleggen vermogen en/of waarom een bepaalde (geld-)transactie werd verricht. Soms vraagt BinckBank om bepaalde documenten door te zenden via e-mail om de eerder gegeven verklaring te staven.

De preventieve witwaswet (Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten) verplicht banken om voor al hun klanten de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering individueel in kaart te brengen. BinckBank is dan ook wettelijk verplicht om over voldoende gegevens over u te beschikken om die risico-afweging te maken. Dit geldt zowel op het moment van uw aanvaarding als klant, als nadien. Daarom zullen wij u dan ook van tijd tot tijd vragen om uw gegevens te actualiseren. Het kan bovendien gebeuren dat we u bellen om meer uitleg te krijgen over een bepaalde transactie. In bepaalde omstandigheden kunnen we in die context ook om bewijsstukken vragen zodat wij kunnen aantonen dat wij aan onze waakzaamheidsverplichting hebben voldaan.

BinckBank is te allen tijde verplicht te voldoen aan de preventieve witwaswetgeving. Vragen omtrent de herkomst van vermogen worden niet enkel gesteld bij het openen van een rekening, maar ook indien u al jaren klant bent. Bepaalde transacties en/of transactiepatronen kunnen namelijk ongebruikelijk zijn, waardoor BinckBank verder onderzoek doet en u mogelijks vragen stelt.

Dat wij contact met u opnemen betekent niet dat wij u verdenken van witwassen of een andere vorm van onrechtmatig handelen. Ook niet dat u iets verkeerd heeft gedaan. Maar omwille van het ongebruikelijke karakter van deze (opeenvolging van) transactie(s) moeten wij vaststellen wat de herkomst of bestemming van de gelden is.

Afhankelijk van de situatie worden verschillende documenten gevraagd. Enkele voorbeelden van aanvaardbare bewijsstukken voor herkomst zijn:

 

Herkomst van vermogenVoorbeeld documentatie
Loon/Pensioen/
Vervangingsinkomen
Loonstrook, recente belastingaangifte waaruit uw jaarinkomen blijkt, recente fiche 281.10
Spaargeld Uittreksels met saldo van de spaarrekening, overschrijving van spaar- naar zichtrekening en van zichtrekening naar BinckBank.
Er kunnen meer bewijsstukken opgevraagd worden naargelang de onderliggende herkomst van het spaargeld (bv loon, erfenis, huuropbrengsten…)
Erfenis of schenking Akte van erfopvolging; testament
Schenkingsakte
Beleggingen Portefeuilleoverzicht; rendementsoverzicht
Verkoop onroerend goed Notariële akte of ander notarieel stuk
Huuropbrengsten De betrokken huurovereenkomsten of recente rekeningafschriften van de ontvangen huur
Bedrijfsresultaat/inkomen bedrijfsleider Beslissing waaruit de bestemming van het bedrijfsresultaat blijkt
Verkoop/Stopzetting bedrijf Koop-/verkoopakte; vereffeningsakte
Rente/Dividend uitkeringen Fiscaal attest

Iedere bank gebruikt andere factoren om herkomst van vermogen en transacties te onderzoeken. De wet is voor alle banken gelijk, maar elke bank moet haar eigen beleid bepalen op basis van haar eigen situatie, zoals haar kernactiviteiten (beleggen, betalingsverkeer, verzekeren…), klantenprofielen, distributiekanalen, afstand tot de klant, etc.

Bovendien is BinckBank een online beleggingsbank die geen volledige bancaire dienstverlening aanbiedt. Dit heeft helaas tot gevolg dat wij over beperktere informatie beschikken dan de bank via dewelke u gebruikelijk bankiert.

BinckBank verwacht van haar klanten dat zij meewerken om een correct klantenprofiel op te stellen. Toch kunnen wij u niet verplichten om informatie en/of documenten te verschaffen. Dit heeft mogelijk echter gevolgen en kan leiden tot de blokkering van de rekening, tot zelfs het stopzetten van de klantenrelatie.

In ernstige gevallen kan een weigering van medewerking ertoe leiden dat wij een melding doen aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).

Uiteraard is het onze voorkeur om zulke onaangename gevolgen te vermijden, en daarom verzoeken wij u vriendelijk om te antwoorden op de vragen omtrent uw gegevens en de herkomst van uw vermogen.

BinckBank gaat uiterst vertrouwelijk om met de informatie die u ons bezorgt. Wij bewaken dan ook met zorg uw privacy. De ingestuurde informatie en documentatie worden enkel gebruikt in het kader van onze verplichtingen opgelegd door de witwaswet. Verder doen we er niks mee. De informatie wordt dus niet gebruikt voor enig commercieel doel. Kijk zeker onze privacyverklaring na.

Kan ik hierover meer lezen in externe bronnen?